Kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevassa valituksessa

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevassa valituksessa

Nähtävilläoloaika 13.3.2020 -14.4.2020

​Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 6.3.2020 antanut päätöksen nro 20/0227/2 valitukseen koskien Hartolan kunnanhallituksen päätöstä 12.11.2018 § 230. Kunnanhallitus on päätöksessään päättänyt

  • irtisanoa voimassa olevan löytöeläintoiminnan sopimuksen siten, että se päättyy 31.1.2019
  • hyväksyä Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistys ry:n antaman tarjouksen eläinsuojelulain 15 §:n mukaisen eläinten talteenoton järjestämisestä 1.2.2019-31.12.2020

Asianosaiset ovat oikaisuvaatimuksessaan vaatineet, että kunnanhallituksen päätös on kumottava ja sen täytäntöönpano on kiellettävä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin kuin siinä on kyse kunnan oikeudesta irtisanoa aikaisempi sopimus. Hallinto-oikeus tutkii ja hylkää valituksen muilta osin.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen on nähtävillä Hartolan kunnan neuvonnassa, osoitteessa Kuninkaantie 16, 19600 Hartola, viraston aukioloaikana klo 9-15. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

                                          

X