Kuulutus ympäristöluvista Hynninen ja Kärnä

Kuulutus ympäristöluvista Hynninen ja Kärnä (002)

HARTOLAN KUNTA KUULUTUS
Ympäristötoimi
Päätöksen antopäivä on 3.7.2020
Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraavat ympäristölupapäätökset
Lupaviranomainen ja kokouspäivä:
HARTOLAN KUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2.7.2020
____________________________________________________________________________
Lupa-asian kohde ja hakija:
ptk § Kylä Hakijan nimi
Kiinteistön nimi Toimenpide
Kiinteistörekisteritunnus Päätös
Osoite
§ 59 Hartola Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky
Varastokangas (81-401-1-2037) Jätteen lajittelu ja siirtokuormausasema
Varastola (81-401-1-3404) Ympäristöluvan muutos hyväksyttiin
Valittulantie 81, 19600 Hartola
§ 58 Hartola Maanrakennus Pertti Kärnä Oy
Laanila (81-401-1-3393) Ylijäämämaiden läjitys, maa-ainesasema
Valittulantie 75, 19600 Hartola Ympäristölupa myönnettiin
(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 3.8.2020)
____________________________________________________________________________
Todistus:
Julkipantu ilmoitustaululle: . Otettu pois ilmoitustaululta: .
Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):
ilmoitustaulunhoitaja
____________________________________________________________________________
Lupapäätökset liitteineen on nähtävänä Hartolan kunnantalon neuvonnassa 3.7. – 3.8.2020 Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelutarkastaja, p. 044 743 2237. Kunnanvirasto on suljettuna 6.7. – 24.7.2020 välisenä aikana. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä myös sähköisellä ilmoitustaululla Hartolan kunnan nettisivuilla.
____________________________________________________________________________
(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen päivään.)

 

LIITTEET

 

X