Dynasty tietopalvelu Haku RSS Hartolan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.06.2022/Pykälä 142Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutosehdotus

Dnro

103/10.03.01.01/2022

Kunnanhallitus 27.06.2022

 

 

 

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyisi Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutoksen.

 

 

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

 

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

 

 

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutoksen.

 

 

Valmistelija /

lisätietojen antaja

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

 

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

 

Jatkokäsittely

Valtuusto

 

 

 

 

 

 

Aikaisemmat käsittelyt

 

 

 

 

 

Ympäristölautakunta 14.06.2022

 

 

 

 

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

 

Esittelijä

kaavoittaja Kukkonen Roope

 

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan muutosehdotuksen koskien Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutosta, ja siirtää asian kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 

Valmistelija / lisätietojen antaja

kaavoittaja Kukkonen Roope, 044 743 2237 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

 

 

Valmistelu

Purnuvuoren ranta-asemakaavaa koskeva muutosehdotus on ollut nähtävillä kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla 4.4.-4.5.2022 välisenä aikana, ja siitä on pyydetty tarvittavat viranomaislausunnot. Kuulutus asiasta on julkaistu kunnan verkkosivuilla ajalla 28.3.-4.5.2022.

 

Kaavaehdotuksesta annettiin kolme viranomaislausuntoa. Muistutuksia ei annettu.

 

Lahden museoilla (29.4.2022) ja Hämeen ELY-keskuksella (4.5.2022) ei ole kaavaehdotuksesta huomautettavaa.

 

Päijät-Hämeen liitto (22.4.2022) näkee hyvänä kaavaluonnosvaiheen jälkeen tehdyn muutoksen, jossa hiihtokeskuksen alueelle on lisätty kaksivaiheinen kaavamääräys. Päijät-Hämeen liitto kuitenkin esittää, että kaavamerkinnällä ja määräyksellä ensisijaisesti osoitettaisiin alueen nykyinen toiminta (matkailu/virkistys) ja tulevaisuuden käyttö (maa- ja metsätalous) esitettäisiin jälkimmäisenä. Kaavoittajan mielestä hyvin pienimuotoisen ja varsinkin kausiluontoisen toiminnan turvaamiseen riittää jo esitetty kaavamääräys. Kaavamerkinnän "järjestys" on jo liiton lausunnossa mainitun mukainen.

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Jatkokäsittely

Kunnanvaltuusto

 

 

 

 

Aikaisemmat käsittelyt

 

 

Dnro

Ympäristölautakunta 21.02.2022

 

 

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

 

 

Esittelijä

ympäristönsuojelutarkastaja Roope Kukkonen, 044 743 2237,

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

 

 

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutosta koskevan kaavaehdotuksen sekä päättää asettaa sen yleisesti nähtäville ja pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.

 

 

Valmistelija/

lisätietojen antaja

ympäristönsuojelutarkastaja Roope Kukkonen, 044 743 2237,

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

 

 

Valmistelu

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 15.9. - 15.10.2021 välisenä aikana ja siitä on pyydetty tarvittavat viranomaislausunnot.

 

Kaavaluonnoksesta antoivat lausuntonsa Hämeen ELY-keskus, Lahden museot, Päijät-Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Kaavaluonnoksesta ei annettu mielipiteitä.

 

Hämeen ELY-keskuksen lausunnon perusteella hiihtokeskuksen aluetta koskeva kaavamerkintä MU-1 on selvyyden vuoksi vaihdettu merkinnäksi MU-1/M erottamaan nykyinen toiminta ja vaihtoehtoinen tilanne, jos hiihtokeskuksen toiminta lakkaa. Lisäksi merkinnällä rt on tarkennettu, minkälaista rakentamista rinnekeskuksen alueelle mahdollistetaan.

 

Hämeen ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti ranta-alueen kaavamerkintä M on vaihdettu merkinnäksi MY, jolloin metsiä saa käsitellä vain puistomaisena harvennushakkuuna siten, että alueen viihtyisyyden ja järvimaiseman kannalta riittävä puusto säilytetään.

 

Kaavakonsultti on antanut vastineet lausuntoihin sekä päivittänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä laatinut kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän selostuksen. OAS, kaavaehdotus ja -selostus ovat esityslistan liitteinä.

 

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto