Dynasty tietopalvelu Haku RSS Hartolan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.06.2022/Pykälä 143


Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n maksuosuuksien tarkistus

Dnro

18/02.08.01.01/2022

Kunnanhallitus 27.06.2022

 

 

 

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n maksuosuuksien tarkistuksen siten, että Hartolan kunnan maksuosuus vuosina 2023-2024 on 7,90 euroa/asukas ja vuosina 2025-2026 vastaavasti 8,20 euroa/asukas

 

 

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

 

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

 

 

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n maksuosuuksien tarkistuksen siten, että Hartolan kunnan maksuosuus vuosina 2023-2024 on 7,90 euroa/asukas ja vuosina 2025-2026 vastaavasti 8,20 euroa/asukas.

 

 

Valmistelija /

lisätietojen antaja

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

 

 

Valmistelu

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n tarkoituksena on kehittää ja uudistaa Lahden seudun elinkeinoelämää, edistää yritystoiminnan toimintaedellytyksiä, tuottaa kaupunkiseudulle uusia työpaikkoja, yrityksiä ja verotuloja sekä vastata rajuun rakennemuutokseen, kaupunkiseutujen väliseen kilpailuun ja kansallisen innovaatiojärjestelmän muutoksiin.

 

LADEC:n rahoittajasopimuksessa on määritelty maksuosuudet seuraavasti: "Sopijapuolten vuosittainen maksuosuus on 12 (kaksitoista) euroa asukasta kohti, paitsi Padasjoen ja Hartolan osalta 7 (seitsemän) euroa asukasta kohti edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan. Kustannuskehityksen vaikutusta sopijapuolten maksuosuuksiin tarkastellaan nelivuotiskausittain."

 

LADEC:n hallitus esittää seuraavia muutoksia rahoittajakuntien maksuosuuksiin:

 

Maksuosuudet vuosina 2023-2024

-          yli 5000 asukasta 13,50 euroa/asukas

-          alle 5000 asukasta 7,90 euroa/asukas

Maksuosuudet vuosina 2025-2026

-          yli 5000 asukasta 14,10 euroa/asukas

-          alle 5000 asukasta 8,20 euroa/asukas.

 

Mikäli yleinen kustannuskehitys ja inflaatio vuositasolla on suurempi kuin 2 %, tarkastellaan maksuosuuksia erikseen viimeistään vuoden 2024 aikana.

 

LADEC:n selvityksen mukaan palkat ovat nousseet vuoden 2019 tasosta noin 7 %:lla vuoden 2022 lopussa. Arvio on, että vuoden 2026 lopussa kumulatiivinen kasvu on 15,8 % vuoden 2019 tasoon verrattuna. Oletuksena on, että yleinen kustannuskehitys noudattaa vähintäänkin samoja uria.

 

Hartolan kunnan osalta 0,90 euron korotus tarkoittaa noin 2.359 euron vuosittaista menonlisäystä, mutta seuraavalle vuodelle maksu taas hieman pienenee väkimäärän vähentyessä.

 

LADEC:n esittämää maksuosuuksien muutosta voidaan pitää nykyisessä markkinatilanteessa kohtuullisena.

 

 

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

 

 

Tiedoksianto

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy