Dynasty tietopalvelu Haku RSS Hartolan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 225


Liite4 Strategia vuoteen 2027

Hartolan kunnan strategia vuoteen 2027

Dnro

391/00.01.01.00/2022

Kunnanhallitus 21.11.2022

 

 

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyisi Hartolan kunnan strategian vuoteen 2027.

 

 

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

 

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

 

 

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi Hartolan kunnan strategian vuoteen 2027.

 

 

Valmistelija /

lisätietojen antaja

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

 

 

Asian valmistelu

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

 

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

 

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

 

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

 

Strategiaesitystä on käsitelty johtoryhmässä 14.11.2022 ja yhteistyötoimikunnassa 17.11.2022.

 

Strategia lähtee Hartolan kunnan arvoista, jotka olisivat jatkossa: avoimuus, hyvinvointi, sinnikkyys ja yhteisöllisyys.

 

Hartolan kunnan visio on kirjattu muotoon "Yhessä tehen".

 

Painopisteet ovat: Hartolassa on hyvä olla, Hartolaan on helppo tulla sekä Kuningaskunta tutuksi. Näiden painopisteiden alle on määritelty tavoitetiloja, käytännön toimenpiteitä ja seurantamittareita.

 

Strategian hyväksyy valtuusto.

 

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

 

Jatkokäsittely

Valtuusto