Dynasty tietopalvelu Haku RSS Hartolan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 226Maanvuokrasopimus / Solarwind Oy

Dnro

386/10.01.01.02/2022

Kunnanhallitus 21.11.2022

 

 

 

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että asia palautetaan jatkovalmisteluun.

 

 

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa Anne Joutsijärvi esitti, että asia jätetään pöydälle. Wille Neoff kannatti Anne Joutsijärven tekemää esitystä.

 

Wille Neoff esitti, että asia palautetaan jatkovalmisteluun, jossa tehdään tuottolaskelma ja selvitetään riskit. Tero Mäyrä kannatti Wille Neoffin tekemää esitystä.

 

Keskustelun kuluessa tehtyjen kannatettujen muutosesitysten johdosta puheenjohtaja totesi, että asia ratkaistaan äänestä­mällä.

 

Puheenjohtaja esitti, että ensin vastakkain asetetaan Anne Joutsijärven ja Wille Neoffin muutosesitykset ja sen jälkeen tässä äänestyksessä voittanut esitys kunnanjohtajan päätösehdotusta vastaan. Äänestystapa ja äänestysjärjestys hyväksyttiin.

 

Ensimmäisessä äänestyksessä Anne Joutsijärven esitystä kannattavat äänestivät JAA ja Wille Neoffin esitystä kannattavat äänestivät EI.

 

Ensimmäisessä äänestyksessä annettiin
2 JAA-ääntä (Anne Joutsijärvi, Pekka Raitala),
3 EI-ääntä (Tero Mäyrä, Sanna-Kaisa Tervala, Wille Neoff) ja
2 tyhjää (Maija Pentikäinen-Laine, Matti Tanskanen).

 

Näin ollen Wille Neoffin esitys voitti ensimmäisen äänestyksen.

 

Toisessa äänestyksessä kunnanjohtajan päätösehdotusta kannattavat äänestivät JAA ja Wille Neoffin esitystä kannattavat äänestivät EI.

 

Toisessa äänestyksessä annettiin

2 JAA-ääntä (Matti Tanskanen, Pekka Raitala),

3 EI-ääntä (Tero Mäyrä, Sanna-Kaisa Tervala, Wille Neoff) ja
2 tyhjää (Anne Joutsijärvi, Maija Pentikäinen-Laine).

 

Kunnanhallituksen päätökseksi muodostui Wille Neoffin tekemä muutosesitys.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että Pekka Pajunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15.51.

 

 

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

 

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

 

 

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuokrasopimuksen Solarwind Oy:n kanssa koskien kiinteistöjä 81-405-4-171 Mustamäki, 81-411-4-30 Tetrikallio, 81-411-4-50 Eerikkala ja 81-411-4-54 Tyynelä ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vuokra­sopimuksen.

 

 

Valmistelija /

lisätietojen antaja

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

 

 

Asian valmistelu

Kunnanhallitus päätti palauttaa edellisessä kokouksessa asian valmisteluun. Selvitettävät asiat koskivat vuokranmaksu­velvollisuuden alkamista ennen tuulivoimalan käyttöönottoa sekä vuokraoikeuden siirtämistä koskevan pykälän tarkentamista.

 

Kunnanjohtaja on tehnyt näiden pohjalta esitykset tehtävistä muutoksista, jotka Solarwind Oy on osaltaan hyväksynyt.

 

Muilta osin sopimusluonnos on säilynyt ennallaan.

 

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

 

Tiedoksianto

Solarwind Oy, ari.meinander@solarwind.fi

 

 

 

 

 

Aikaisemmat käsittelyt

 

 

Dnro

Kunnanhallitus 31.10.2022

 

 

 

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian jatkovalmisteluun vuokrasopimuksen täsmentämiseksi.

 

 

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

 

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

 

 

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuokrasopimuksen Solarwind Oy:n kanssa koskien kiinteistöjä 81-405-4-171 Mustamäki, 81-411-4-30 Tetrikallio, 81-411-4-50 Eerikkala ja 81-411-4-54 Tyynelä ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan vuokra­sopimuksen.

 

 

Valmistelija /

lisätietojen antaja

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

 

 

Asian valmistelu

Solarwind Oy on lähestynyt Hartolan kuntaa tuulivoimapuiston suunnittelun merkeissä.

 

Yhtiö suunnittelee lupien hakemista kolmelle tuulivoimalalle, jotka sijoitettaisiin kunnan omistamille maille kiinteistöille 81-405-4-171 Mustamäki, 81-411-4-30 Tetrikallio, 81-411-4-50 Eerikkala ja 81-411-4-54 Tyynelä. Alueiden tarkempi rajaus ja tuulivoimaloiden alustavat sijoittelupaikat ovat liitteenä olevassa kartassa. Alueelle on suunnitteilla kolme tuulivoimalaa.

 

Ennen lupaprosessin alkua Solarwind Oy tekee vuokra­sopimuksen maanomistajan kanssa.

 

Kunnalla ei ole maankäytöllisesti muita suunnitelmia kyseisille kiinteistöille. Vuokrasopimus ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai maankäytölle.

 

Kunnanhallituksen päätösvaltaan kuuluu maanvuokra­sopimuksista päättäminen, hinnoittelu mukaan lukien (hallintosääntö 22 §).

 

Solarwind Oy:n kanssa neuvotellussa maanvuokra­sopimuksessa vuokrahinta määräytyy ensisijaisesti tuotantomäärän mukaisesti, mutta vuokralle on asetettu myös euromääräinen minimitaso.

 

Vuokra-aika on 35 vuotta. Vuokranmaksuvelvoite tuulivoimalasta alkaa, kun yhtiö on ottanut sen käyttöön.

 

Mikäli vuokralainen ei ole kolmen vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta lukien ryhtynyt toimenpiteisiin tuulivoimahankkeen rakentamiseen tarvittavien lupien hankkimiseksi, on kummallakin osapuolella oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisoikeus raukeaa, mikäli vuokralainen irtisanomisajan puitteissa ryhtyy toimenpiteisiin lupien hankkimiseksi.

 

Vuokrasopimuksessa sovitaan vuokra-alueesta, vuokra-ajasta, vuokra-alueen käytöstä, vuokrista ja maksuista, vuokrien ja maksujen suorittamisesta, korvausvastuusta, toimenpiteistä vuokra-ajan päättyessä sekä vuokraoikeuden siirtämisestä.

 

Solarwind Oy ei itse rakenna tuulivoimaa, vaan hoitaa maanvuokrasopimukset ja luvitukset ja itse rakennus- ja tuotantovastuu siirtyy kolmannelle osapuolelle.

 

Hyväksyessään vuokrasopimuksen kunnanhallitus ei ota kantaa itse tuulivoiman rakentamiseen. Mikäli aikanaan lupia ei myönnettäisi, tai niiden saamiseen liittyisi kohtuutonta viivästystä, toimitaan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

 

Tiedoksianto

Solarwind Oy, ari.meinander@solarwind.fi