Aloita lähihoitajaopinnot lähellä!

Koulutus painottuu ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalaan.

X