Asiointiliikenteen tarjouspyyntö koskien kutsuohjattua liikennettä kesällä 2024

Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn asiointiliikenteen hoitamisesta. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on voimassa oleva joukkoliikennelupa tai taksilupa.

Ostaja

Hartolan kunta
Yhteyshenkilö: hallintojohtaja Katja Koskula, katja.koskula@hartola.fi

Sopimuskausi

Tarjouskilpailu koskee asiointiliikennettä kesällä 2024 ajalla 4.6.–6.8.2024.

Palvelussa noudatettavat säännöt ja kutsutaksireitit

Tässä palvelukuvauksessa on kuvattu kutsuohjatun asiointiliikenteen toimintaperiaatteet ja kilpailussa olevat liikennöintikohteet. Tilaajalla tarkoitetaan Hartolan kuntaa ja asiakkaalla kuljetettavaa asiakasta.

Ostaja tekee palvelun tarjoajan kanssa kutsuohjatun asiointiliikenteen linjan ajamisesta sopimuksen. (ns. kutsutaksilinja).

Kutsutaksilinjat ajetaan aikataulun mukaan, jos yksikin asiakas suorittaa kutsun. Jos kutsua ei tule, linjaa ei ko. päivänä ajeta. Asiointiaika Hartolan keskustassa on minimissään kaksi tuntia.

Lähtöajat Hartolan kirkonkylältä on kuvattu jäljempänä kunkin reitin kohdalla. Aikataulut julkaistaan kunnan kotisivuilla, mahdollisista aikataulumuutoksista tulee sopia ennakkoon tilaajan kanssa. Kutsutaksi vie asiakkaan kutsutaksilinjan varrella olevaan asiakkaan haluamaan kohteeseen. Pääsääntöisesti taksiin noustaan kutsutaksireitin varrelta. Erityistapauksissa taksi voi noutaa asiakkaan tämän kotipihalta. Ajettavan reitin ajankohdan sattuessa pyhäpäiväksi voi reitin ajaa joko pyhäpäivää edeltävänä tai sen jälkeisenä arkipäivänä.

Reittien pituudet vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Todelliset reittien pituudet muodostuvat asiakkaiden tilausten perusteella. Kuljetusreitin pituus lasketaan siten, että reitti alkaa ja päättyy Hartolan kirkonkylään.

Laskutettava kilometrimäärä on Hartolan kirkonkylältä takaisin Hartolan kirkonkylälle, kuitenkin aina enintään todelliset reitistä autolle aiheutuneet kilometrit.

Ajot järjestetään asiakkaiden tilausten mukaan ja asiakkaat tilaavat kuljetuksen suoraan liikennöitsijältä päivää ennen kuljetusta.

Kunta maksaa liikennöitsijälle kilometripohjaisen korvauksen, josta korvauksesta on vähennetty asiakkailta perittävä linja-autoliikenteen mukainen maksu. Liikennöitsijä laskuttaa kustannukset kunnalta kuukausittain seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Laskusta tulee ilmetä ajettu reitti, ajokerrat, asiakkaiden määrät kultakin reitiltä sekä saadut maksut.

Reitti 1, Itä-Hartola, ajetaan tiistaisin
Hartola (klo 8.00) – Koitti – Lepsala – Hartola
Paluulähtö klo 11.30

Reitti 2, Pohjolan suunta, ajetaan perjantaisin Hartola (klo 8.00) – Osittu th. – Kalho – Pohjola – Hartola
Paluulähtö klo 11.30

Reitti 3, Vuorenkylän suunta, ajetaan perjantaisin
Hartola (klo 9.15) – Hara – Vuorenkylä – Hartola
Paluulähtö klo 12.30

Tarjoajan kelpoisuus

Tarjoajiksi hyväksytään vain ennakkoperintärekisterissä olevia yrityksiä, jotka ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa, tai joilla on niiden maksusta hyväksytty ja asianmukaisesti noudatettu maksusuunnitelma.

Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset vaaditaan ennen sopimuksen allekirjoitusta.

Tarjousten jättäminen

Tarjouksessa tulee ilmoittaa km-hinta (€/km, alv 0 %), jonka liikennöitsijä laskuttaa päiväkohtaisesta reitistä. Reittikohtaisesta korvauksesta vähennetään reitillä matkustaneiden asiakkaiden maksamat matkalipputulot.

Suljetussa kirjekuoressa toimitettavan tarjouksen tulee olla perillä Hartolan kunnassa 16.5.2024 klo 12.00 mennessä

Postiosoite Hartolan kunta
Kuninkaantie 16
19600 Hartola

Kirjekuoressa on oltava merkintä ”Asiointikuljetustarjous”.

Tarjouksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kunta@hartola.fi, jolloin otsikkokenttään merkitään tunnisteeksi ”Asiointikuljetustarjous”.

Hartolassa 16.5.2024
Katja Koskula
hallintojohtaja

Katja Koskula

Hallintojohtaja,
044 7432 218
katja.koskula@hartola.fi

X