Väestönsuojat

Hartolan väestönsuojat

Hartolan kunnassa ei ole yleisiä suojatiloja. Yleisiä väestönsuojia, joista viranomaiset vastaavat, on yleensä vain suurimmissa kaupungeissa. Kunnan kiinteistöissä on niiden omia toimintoja varten suojatiloja (esim. koulu), ja joissakin taloyhtiöissä on omat väestönsuojat.

Väestönsuoja on tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Väestönsuojaan ei mennä yllättävissä onnettomuustilanteissa, kuten kaasuvaaratilanteessa ja ydinvoimalaonnettomuuksissa, sillä väestönsuoja ei suojaa normaaliolojen käytössä mahdollisilta myrkyllisiltä kaasuilta, savulta tai radioaktiiviselta aineelta. Viranomaiset varoittavat kansalaisia kaasusta tai muusta vaarallisesta aineesta vaaratiedotteella tai yleisellä vaaramerkillä, jolloin tulee siirtyä välittömästi lähimpiin sisätiloihin, sulkea ovet ja ikkunat sekä pysäyttää ilmanvaihto.

Monilla alueilla ei ole lainkaan yleisiä suojatiloja tai ne eivät riitä kaikille. Tällöin suojatoimista vastaavat asukkaat itse ja silloin suojaudutaan tilapäisiin suojiin eli käytännössä kotona sisätiloihin. Esimerkiksi säteilyonnettomuustilanteissa sisälle suojautuminen ja ilmanvaihdon pysäyttäminen ovat riittäviä toimenpiteitä. Väestönsuojiin suojautuminen ei ole monessa vakavassakaan tilanteessa ensimmäinen toimenpide, vaan väestö siirretään ensisijaisesti turvallisemmalle alueelle.

Lisätietoa väestönsuojista ja väestönsuojelusta löydät esimerkiksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sivuilta: https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/vaestonsuojelu/

Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa, eikä pelkoon ole syytä. Normaali 72 h kotivara on hyvä olla aina kunnossa, esimerkiksi sähkökatkojen tai sairastumisen varalta, kotivarasta löydät lisätietoja esimerkiksi täältä: https://72tuntia.fi/ . Mikäli sota Ukrainassa ahdistaa kovasti, keskusteluapua on tarjolla. Esimerkiksi täältä löydät kootusti yhteystietoja: https://hartola.fi/ukrainan-tilanteeseen-liittyvia-ohjeita/

Asiasanat:
X