Jätehuolto haja-asutusalueella

Hartolan kunnan haja-asutusalueella asuvien tulee liittyä järjestettyyn jätehuoltoon. Haja-asutusalueen kiinteistön asukkaalla on eri vaihtoehtoja jätehuollon järjestämiseksi:

 • Kiinteistön asukas sopii jätehuoltoyrittäjän kanssa jäteastioiden tyhjennyksestä ja -väleistä.
  Asukas voi myös sopia yhteisten jäteastioiden käytöstä naapureiden kanssa ja ilmoittaa siitä
  jätehuoltoyrittäjälle.
 • Kiinteistön asukas toimittaa itse jätteensä jätteen keräyspisteelle tai hyötyjäteasemalle ja
  tekee siitä ilmoituksen jätehuoltoyrittäjälle.

Kaikilla Hartolan kunnan alueen kiinteistöillä biojäte on eroteltava muusta jätteestä. Jos kompostointi kiinteistöllä ei onnistu, tulee hankkia erillinen astia biojätteelle.

 

Alla olevista linkeistä nähtävissä Hartolan kunnan alueella olevat ekopisteet:

 

Jäteasemille ei saa viedä

 • palon tai räjähdyksen aiheuttavia jätteitä
 • ongelmajätteitä mm. jäteöljy, maalit
 • jääkaappeja, pakastimia
 • TV-vastaanottimia, ATK-laitteita
 • henkilöitä tai keräysvälineitä vahingoittavia jätteitä
 • kuormausta tai purkausta vaikeuttavia jätteitä
 • nestemäisiä jätteitä tai lietteitä
 • käymäläjätteitä
 • erityisjätteitä
 • suuria määriä rakennusjätteeksi luokiteltavaa tavaraa (yhteys jätehuoltoyrittäjään)
 • maatalouden yritystoiminnasta syntyvää jätettä (pienet määrät muovia hyötyjäteasemalle, muutoin yhteys jätehuoltoyrittäjään)
Asiasanat:
X