Jätehuolto haja-asutusalueella

Kartat

Jäteasemille ei saa viedä

 • palon tai räjähdyksen aiheuttavia jätteitä
 • ongelmajätteitä mm. jäteöljy, maalit
 • jääkaappeja, pakastimia
 • TV-vastaanottimia, ATK-laitteita
 • henkilöitä tai keräysvälineitä vahingoittavia jätteitä
 • kuormausta tai purkausta vaikeuttavia jätteitä
 • nestemäisiä jätteitä tai lietteitä
 • käymäläjätteitä
 • erityisjätteitä
 • suuria määriä rakennusjätteeksi luokiteltavaa tavaraa (yhteys jätehuoltoyrittäjään)
 • maatalouden yritystoiminnasta syntyvää jätettä (pienet määrät muovia hyötyjäteasemalle, muutoin yhteys jätehuoltoyrittäjään)
X