Vireillä olevat kaavahankkeet

Viaporin, Hirtesalo-Vehkasalon ja Ekon ranta-asemakaavojen kumoaminen

Hartolan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 08.03.2021 § 6 hyväksynyt Viaporin, Ekon ja Hirtesalo-Vehkasalon ranta-asemakaavojen kumoamisen. Hyväksymisilmoitus avautuu tästä linkistä.

Kaavahankkeen aineistot:
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2020
Kaavaselostus 16.6.2020

Karttalehdet:
Ekon ranta-asemakaavan kumoaminen 1/4
Ekon ranta-asemakaavan kumoaminen 2/4
Ekon ranta-asemakaavan kumoaminen 3/4
Ekon ranta-asemakaavan kumoaminen 4/4

Hirtesalo-Vehkasalon ranta-asemakaavojen kumoaminen 1/2
Hirtesalo-Vehkasalon ranta-asemakaavojen kumoaminen 2/2

Viaporin ranta-asemakaavan kumoaminen

Rantaosayleiskaavojen pienet muutokset

Linkki tässä kokousasiassa oleviin liitetiedostoihin alla:
Ympäristölautakunnan pöytäkirja ja liitteet

Kuulutus alla:
Kuulutus, Rantaosayleiskaavojen pienet muutokset

 

X