Vireillä olevat kaavahankkeet

Asemakaavan muutos ja laajennus Kurpan ja valtatienliittymän alueella

OAS Kurppa 10.12.2021

Nähtävillä olo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 §:n mukaisesti nähtävänä 22.3.2022 – .

Lisätietoja

Konsultti Tuomo Järvinen
040 753 1524
tuomo.jarvinen@fcg.fi

 

Aurinkorannan ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen

Aurinkorannan RAK ehdotus Kaavakartta 2023-11-21

Aurinkorannan RAK ehdotus Selostus 2023-11-21

Hämeen ELY-keskuksen lausunto Ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Aurinkoranta

Lahden museoiden lausunto_Aurinkorannan ranta-asemakaavan muutos, OAS ja luonnos, Hartola

LIITE 1 Hart_Aurink_RAK_OAS

LIITE 2 Arkeologinen_maastotarkastusraportti

LIITE 3 Voimassa oleva ranta-asemakaava

LIITE 4 Hart_Auri_RAK_vastineet_luonnos

Lisätietoja

Konsultti Markus Hytönen
040 721 7527
markus.hytonen@plandisain.fi

 

Rantaosayleiskaavojen pienet muutokset 

Rantaosayleiskaavojen pienistä muutoksista on saatu tarvittavat lisäselvitykset. Seuraavaksi kaavaa käsitellään viranomaisneuvottelussa ja kaavatoimikunnassa.

Lisätietoja

Konsultti Timo Leskinen
040 508 9680
timo.leskinen@fcg.fi

kaavoitus@heinola.fi

X