Liikenneturvallisuus

Pohjois-Päijät-Hämeen kuntien yhteinen liikenneturvallisuusvisio muistuttaa meidän kaikkien vastuusta liikenteessä:

”Minulla on vastuu turvallisesta liikkumisesta. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.”

Hartola oli mukana laatimassa Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuusohjelmaa, joka valmistui vuonna 2016.  Työssä esitettiin tavoitteeksi lisätä jokaisen omaa vastuuta liikenteessä – kulkutavasta, iästä ja liikkumisajankohdasta riippumatta.

Hartolassa tehtävän liikenneturvallisuustyön keskiössä on kunnan eri hallinnonalojen sekä sidosryhmien edustajista koostuva liikenneturvallisuusryhmä. Ryhmän tarkoituksena on edistää kunnassa tehtävää liikenneturvallisuustyötä: koordinoida ja kannustaa eri tahoja liikenneturvallisuustyöhön, tuoda liikenneturvallisuusasioita yhteiseen käsittelyyn, välittää tietoa liikenneturvallisuusaiheista sekä seurata kunnan liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä.

Hartolan liikenneturvallisuusryhmän kokoonpano (09/2019):

 • Tekninen osasto, Janne Myntti (ryhmän puheenjohtaja)
 • Tekninen osasto, Markku Tuukkanen
 • Kunnanhallitus, Jarkko Fågel
 • Keskushallinto, Annika Blom
 • Sivistystoimi, Tiina Kotila-Paaso
 • Sivistystoimi (perusopetus), Ismo Peltonen
 • Sivistystoimi (varhaiskasvatus), Päivi Onali
 • Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut, Anna-Maija Muurinen
 • Kouluterveydenhuolto ja neuvola (PHHYKY), Katri Ulmala
 • Kotihoito (PHHYKY), Saija Sankari
 • Vanhusneuvosto, Kari Ruoppi
 • Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Petteri Lehtinen
 • Hämeen poliisilaitos, Jouni Takala
 • Hämeen poliisilaitos, Pasi Havusela
 • Liikenneturva, Ari-Pekka Lattu
 • ELY-keskus, Herkko Jokela
 • ELY-keskus, Annika Sarkkola
 • Päijät-Hämeen liikenneturvallisuuskoordinaattori (Ramboll), Terhi Svenns (ryhmän sihteeri)

Esimerkkejä viime aikaisesta liikenneturvallisuustyöstä Hartolassa:

 • Liikenneturvallisuusasioiden käsittely tulevien ekaluokkalaisten ja vanhempien kanssa arvosuunnistuksessa.
 • Koulun liikenneturvallisuustapahtuma.
 • Heijastinten jakaminen nuorille.
 • Liikenneturvallisuusaiheinen tilaisuus ikäihmisille. Puhujina lääkäri, poliisi ja Liikenneturvan kouluttaja.
 • Nopeusnäyttötaulut maantieverkolla.
 • Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset kaksi kertaa vuoden aikana.

 

Liikenneturvallisuuteen liittyviä linkkejä:

Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan liikenneturvallisuustyö: www.facebook.com/lituvili

Liikenneturva: www.liikenneturva.fi

ELY-keskus: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenneturvallisuus

Poliisi: https://www.poliisi.fi/liikenneturvallisuus

Asiasanat:

Hartolan Kunta

Kuninkaantie 16
19600 Hartola

Puh. (03) 843 20
kunta@hartola.fi
Katso kartalta

Avoinna: ma - pe 9:00 - 15:00

X