Teiden hoito

Hartolan kunnan tekninen osasto vastaa kirkonkylän kaavateiden hoidosta ja kunnossapidosta. Kaavateitä on noin 22 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 3 km. Kaavateiden talvikunnossapidon hoitaa aurausurakoitsija. Kaavateihin liittyviin asioihin yhteyshenkilönä on Markku Tuukkanen puh. 044 743 2240.

Tiehallinto hoitaa kirkonkylällä Yhdystien ja Keskustien ja niihin liittyvien kevyen liikenteen väylien kunnossapidon sekä kirkonkylän ulkopuolella olevien maanteiden kunnossapidon. Palautteet näihin teihin liittyvistä asioista voi soittaa tienkäyttäjän linjaan puh. 0200 2100.

Asiasanat:
Markku Tuukkanen

Toimistorakennusmestari
Puh. +358447432240
markku.tuukkanen@hartola.fi

X