Teiden hoito

Hartolan kunnan tekninen osasto vastaa kirkonkylän kaavateiden hoidosta ja kunnossapidosta. Kaavateitä on noin 22 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 3 km. Kaavateiden talvikunnossapidon hoitaa aurausurakoitsija. Kaavateihin liittyviin asioihin yhteyshenkilönä on Markku Tuukkanen puh. 044 743 2240.

Tiehallinto hoitaa kirkonkylällä Yhdystien ja Keskustien ja niihin liittyvien kevyen liikenteen väylien kunnossapidon sekä kirkonkylän ulkopuolella olevien maanteiden kunnossapidon. Palautteet näihin teihin liittyvistä asioista voi soittaa tienkäyttäjän linjaan puh. 0200 2100.

Tekninen lautakunta päätti 29.11.2023 laittaa seuraavat katusuunnitelmat nähtäväksi:

Toritie:
Toritie asemakuva
Toritie pituusleikkaus
Toritie tyyppipoikkileikkaus

Tähtitie:
Tähtitien katusuunnitelman asemapiirros
Tähtitie pituusleikkaus 11000
Tähtitie tyyppipoikkileikkaukset

Asiasanat:
Ilkka Koskinen

Kuntatekniikan insinööri
Puh. 044 743 2303
ilkka.koskinen@hartola.fi

X