Rakentaminen

Rakentamisessa noudatetaan pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL) sekä sen perusteella annettuja yleisiä säädöksiä sekä kunta-/aluekohtaisia määräyksiä ja ohjeita.

Kuntakohtaisen rakentamista ohjaavat mm. asemakaavat ja ranta-asemakaavat, yleiskaavat, rakennusjärjestys sekä hyväksytyt rakentamisohjeet.

Asiasanat:
X