Rakennusvalvonta, rakennusjärjestys ja kiinteistökartoitus

Hartolan lupien käsittely

Hartolan lupia käsittelee Heinolan rakennustarkastaja Jani Hyttinen, jani.hyttinen@heinola.fi/ tai puhelimitse +358447432236. Hartolan katselmukset hoidetaan pääsääntöisesti maanantaisin, jolloin tarkastaja on Hartolassa.

LVI-kuvien käsittelyn ja tarkastukset hoitaa lvi-teknikko Kai Kytö. Yhteydenotot suoraan kai.kyto@heinola.fi/ tai puhelimitse +358447694314.

Poikkeamisluvat ja ympäristölautakuntaan menevät rakennusvalvonnan asiat käsittelee Heinolan johtava rakennustarkastaja Juha Mara, juha.mara@heinola.fi/tai puhelimitse +358447978572.

Hartolan kiinteistön omistajat voivat hakea lupia Heinolan lupapalvelun kautta. Ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön löytyy sähköisen lupapalvelun sivulta.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Heinolan rakennusvalvontaan rakennusvalvonta@heinola.fi tai puhelimitse 35838493570.

Lupahakemukset

Lupahakemukset käsitellään Heinolan sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta, jonne on nyt avattu Hartolan kiinteistön omistajille omat lupatyypit. Palveluun pääsee kirjautumaan täältä https://kartta.heinola.fi/ePermit

Ensimmäisellä kerralla sinun pitää rekisteröityä palvelun käyttäjäksi luomalla itsellesi käyttäjätunnuksen, sen jälkeen näet oman hakemuksesi/hakemukset, joissa olet osallisena, oma työpöytä -näkymässä.

Ohjeita mm. rekisteröitymiseen löytyy Heinolan rakennusvalvonnan sivulta https://www.heinola.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/sahkoinen-lupapalvelu/

Kun olet rekisteröitynyt palveluun, pääset hakemaan uutta lupaa Luo uusi -painikkeen kautta. Valitse toimenpide Hartolan KUNINGASKUNTA –otsikon alta.

Kiireellisissä asioissa tai mikäli tarvitse ohjausta sähköisen lupapalvelun käytössä ole yhteydessä Heinolan rakennusvalvonnan asiakaspalveluun rakennusvalvonta@heinola.fi tai puhelimitse +35838493570.

Lomakkeita

Jätevesisuunnitelmän rakennustapaselostus Hartola

Rakennusjärjestys

Hartolan ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.3.2023 § 16 päättänyt aloittaa Hartolan kunnan ja Heinolan kaupungin alueellisen rakennusjärjestyksen uudistustyön. Rakennusjärjestyksen uusimisen tavoitteena on yhdistää Hartolan ja Heinolan rakennusjärjestykset. Yhtenäinen rakennusjärjestys selkeyttää ja helpottaa luvittamista ja tulkintoja yhteistyöalueella. Samalla myös ennakoidaan Maankäyttö- ja rakennuslain uudistumista.

Osallistusmis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta koko rakennusjärjestyksen uudistamisenprosessin ajan. Siihen pääsee tutustumaan myös alla olevasta linkistä:

OAS

Voimassa oleva rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys
Etäisyydet rantaviivasta liite 1

Rakennusvalvonnan palvelutaksa 

Palvelutaksa

Kiinteistöverotus ja kiinteistökartoitus

Kiinteistöverotusta koskevat kyselyt:
Toimistosihteeri Pirjo Kemppi, pirjo.kemppi@hartola.fi/ tai puhelimitse +358447432293
Rekisterisihteeri Hanna Takala,  hanna.takala@hartola.fi/ tai puhelimitse +358447432281

Kiinteistökartoitus lisätiedot:
Toimistosihteeri, projektin vetäjä Pirjo Kemppi, pirjo.kemppi@hartola.fi/ tai puhelimitse +358447432293
Kartoittaja Kimmo Nurminen, kimmo.nurminen@hartola.fi/ tai puhelimitse +358447432245

Asiasanat:

Rakennusvalvonta Heinola

Rauhakatu 3
18100 Heinola

Puh. +35838493570
rakennusvalvonta@heinola.fi

Jani Hyttinen

Rakennustarkastaja
Puh. -358447432236
jani.hyttinen@heinola.fi

Juha Mara

Johtava rakennustarkastaja
Puh. 044 797 8572
juha.mara@heinola.fi

Pirjo Kemppi

Toimistosihteeri Tietohallinto-ja tietosuojavastaava Kiinteistöveroasiat
Puh. +358447432293
pirjo.kemppi@hartola.fi

Hanna Takala

Rekisterisihteeri
,Kiinteistökartoitus
Puh. +358447432281
hanna.takala@hartola.fi

X