Vesi- ja jätevesihuolto

Vesihuolto on välttämätön palvelu jokapäiväisen elämän sujuvuuden kannalta. Puhdas talousvesi, kattava verkosto ja tehokas jätevesien käsittely turvaavat terveytemme ja elintasomme sekä minimoivat haitalliset ympäristövaikutukset. Organisoitu vesihuolto ja sen jatkuva kehittäminen tuovat toimintavarmuutta yhdessä toiminnan tarkkailun ja valvonnan kanssa. Hartolan kunnan vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on turvata nämä palvelut kunnassa.

Vedenlaatua seurataan säännöllisesti useasta eri kohteesta eri puolelta vesihuoltoverkostoa. Veden laatu on hyvä.

Vesiesite

Tiedote vesihuoltotyöstä

X