Vesilaitos

Vesilaitos

Hartolan kunnan vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on turvata toiminta-alueellaan puhtaan veden jakelu ja jätevesien keräily ja niiden puhdistaminen jäteveden puhdistamolla. Toiminta-alueeseen kuuluu kirkonkylän asemakaava-alue ja Aurinkorannan ranta-asemakaava-alue. Vesihuoltolaitos toimittaa vettä myös haja-asutusalueille ja vastaanottaa jätevettä runkolinjojen avulla. Haja-asutusalueiden jakelu- ja keräilyverkostosta vastaavat pääasiassa vesiosuuskunnat. Jäteveden puhdistamolla otetaan vastaan myös kotitalouksien umpi- ja sakokaivoista tuotava jätevesi.

Puhtaan veden laatua tarkkaillaan päivittäin valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Jätevedet puhdistetaan lupaehtojen mukaisesti niin, että puhdistettu jätevesi voidaan palauttaa luonnon kiertokulkuun.
Vesihuoltolaitoksen toimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä tekniseen osastoon, toimistorakennusmestariin 044 743 2240, liittymisasioista saat tietoa toimistosihteeriltä 044 743 2235.

Hartolan kunnan vesilaitoksella on käytössä Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelemaan malliin perustuva WSP ( Water Safety Plan ) riskienhallintatyökalu.

Liitteet:

Vesi- ja viemärilaitoksen maksut 1.1.2025 alkaen

Vesi- ja viemärilaitoksen maksut 1.1.2024 alkaen

 

Hakemus kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitokseen

 

Tutkimustodistukset

Liitteet:

Testausseloste 28.5.2024

Testausseloste vesi 3.4.2024

Vesitutkimustulos 11.9.2023

Tutkimustodistus 29.5.2023

Tutkimustodistus 17.1.2023

Tutkimustodistus 8.11.2021

Tutkimustodistus 11.8.2021

Tutkimustodistus 11.8.2021

Vesiesite

 

Asiasanat:
Ilkka Koskinen

Kuntatekniikan insinööri
Puh. 044 743 2303
ilkka.koskinen@hartola.fi

Elisa Kangas-Tuhkio

Toimistosihteeri
Puh. +358447432235
elisa.kangas-tuhkio@hartola.fi

Kai Virtanen

Erikoisammattimies
Puh. +358447432248
kai.virtanen@hartola.fi

X