Vesilaitos

Vesilaitos

Hartolan kunnan vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on turvata toiminta-alueellaan puhtaan veden jakelu ja jätevesien keräily ja niiden puhdistaminen jäteveden puhdistamolla. Toiminta-alueeseen kuuluu kirkonkylän asemakaava-alue ja Aurinkorannan ranta-asemakaava-alue. Vesihuoltolaitos toimittaa vettä myös haja-asutusalueille ja vastaanottaa jätevettä runkolinjojen avulla. Haja-asutusalueiden jakelu- ja keräilyverkostosta vastaavat pääasiassa vesiosuuskunnat. Jäteveden puhdistamolla otetaan vastaan myös kotitalouksien umpi- ja sakokaivoista tuotava jätevesi.

Puhtaan veden laatua tarkkaillaan päivittäin valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Jätevedet puhdistetaan lupaehtojen mukaisesti niin, että puhdistettu jätevesi voidaan palauttaa luonnon kiertokulkuun.
Vesihuoltolaitoksen toimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä tekniseen osastoon, toimistorakennusmestariin 044 743 2240, liittymisasioista saat tietoa toimistosihteeriltä 044 743 2235.

Hartolan kunnan vesilaitoksella on käytössä Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelemaan malliin perustuva WSP ( Water Safety Plan ) riskienhallintatyökalu.

Liitteet:

Vesi- ja viemärilaitoksen maksut 1.5.2021

 

Tutkimustodistukset

Liitteet:

Tutkimustodistus 8.11.2021

Tutkimustodistus 11.8.2021

Tutkimustodistus 11.8.2021

Tutkimustodistus 5.11.2020

Tutkimustodistus 15.8.2019

 Tutkimustodistus 21.5.2019

 Tutkimustodistus 30.5.2018

 

Vesiesite

 

Asiasanat:
Markku Tuukkanen

Toimistorakennusmestari
Puh. +358447432240
markku.tuukkanen@hartola.fi

Elisa Jaakkola

Toimistosihteeri
Puh. +358447432235
elisa.jaakkola@hartola.fi

X