Mattilanlampi

Mattilanlammesta on tullut paljon haittailmoituksia Hartolan kunnan ympäristönsuojeluun. Lammen tilan heikkeneminen on aiheuttanut paljon keskustelua ja asiasta on tehty haittailmoitus Hämeen ELY-keskukselle, joka selvittää lammen tilaa.

Näytteenotto Mattilanlammesta jatkuu myös talvella, kunhan jäät ovat tarpeeksi paksut kestääkseen näytteenottajaa. Sadevesistä otetaan näytteitä heti, kun vesi alkaa taas virtaamaan. Uudenmaan ELY-keskus vastaa öljy vahingon takia pilaantuneen maa-aineksen puhdistuksesta purkuojalla ja he ovat laatineet asiasta puhdistussuunnitelman. Maan tulee olla kunnolla jäätynyt puhdistustöiden aloittamiseksi.

Tälle sivustolle kootaan Mattilanlammen koskevat uutiset, raportit yms.

Vesistönäytepisteet:
Mattilanlampi_vesistönäytepisteet

Kunnan tilaama näytteenotto:
Kertaraportti_Mattilanlampi 30.8.2023

Hämeen ELY-keskuksen lausunto haittailmoituksen tekijöille:
ELY lausunto haittailmoitukset, Mattilanlampi 1.9.2023

Raportti VT4:lle kaatuneesta rekasta:
1510077964_Vt4_kaatunut_rekka_toimenpideraportti 4.9.2023

Hämeen ELY-keskuksen maastomuistio:
maastomuistio vt4 Mattilanlampi 15.9.2023

Näytteenotto, uusimmat tulokset:
Pintavesinäytteet
Hulevesinäytteet

VT4 Hartola – Oravakivensalmi, pohja- ja hulevesien sekä vesistöjen seuranta
VT4 Hartola-Oravakivensalmi vuosiraportti liitteineen 2023

28.10.2023 – Pro Mattilanlampi Ry perustettu ”Rusin kyläläisiä, jotka haluavat olla suojelemassa ja toimeenpanna asioita Mattilanlammen ja sen lähivesistöjen ja ympäristön suojelemiseksi.”

26.11.2023 – Essi Havulan lausunto Mattilanlammen ekologisesta tilasta
Lausunto Mattilanlampi – Essi Havula

30.11.2023 – Pro Mattilanlampi Ry:n kirje ylitarkastaja Helka Sillforsille Hämeen ELY-keskukseen
Ylitarkastaja Helka Sillfors 11-2023

16.12.2023 – Ylitarkastaja Helka Sillforsin vastaus
Ylitarkastaja Helka Sillforsin vastaus

Sivustoa päivitetään, kun uutta tietoa saadaan asiasta.

Nico Piiroinen

Ympäristönsuojelutarkastaja
Puh. +358447432237
nico.piiroinen@hartola.fi

X