Mattilanlampi

Mattilanlammesta on tullut paljon haittailmoituksia Hartolan kunnan ympäristönsuojeluun. Lammen tilan heikkeneminen on aiheuttanut paljon keskustelua ja asiasta on tehty haittailmoitus Hämeen ELY-keskukselle, joka selvittää lammen tilaa.

Näytteenotto Mattilanlammesta jatkuu myös talvella, kunhan jäät ovat tarpeeksi paksut kestääkseen näytteenottajaa. Sadevesistä otetaan näytteitä heti, kun vesi alkaa taas virtaamaan. Uudenmaan ELY-keskus vastaa öljy vahingon takia pilaantuneen maa-aineksen puhdistuksesta purkuojalla ja he ovat laatineet asiasta puhdistussuunnitelman. Maan tulee olla kunnolla jäätynyt puhdistustöiden aloittamiseksi.

Tälle sivustolle kootaan Mattilanlammen koskevat uutiset, raportit yms.

Vesistönäytepisteet:
Mattilanlampi_vesistönäytepisteet

Kunnan tilaama näytteenotto:
Kertaraportti_Mattilanlampi 30.8.2023

Hämeen ELY-keskuksen lausunto haittailmoituksen tekijöille:
ELY lausunto haittailmoitukset, Mattilanlampi 1.9.2023

Raportti VT4:lle kaatuneesta rekasta:
1510077964_Vt4_kaatunut_rekka_toimenpideraportti 4.9.2023

Hämeen ELY-keskuksen maastomuistio:
maastomuistio vt4 Mattilanlampi 15.9.2023

Näytteenotto, uusimmat tulokset:
Pintavesinäytteet
Hulevesinäytteet

28.10.2023 – Pro Mattilanlampi Ry perustettu ”Rusin kyläläisiä, jotka haluavat olla suojelemassa ja toimeenpanna asioita Mattilanlammen ja sen lähivesistöjen ja ympäristön suojelemiseksi.”

Sivustoa päivitetään, kun uutta tietoa saadaan asiasta.

Nico Piiroinen

Ympäristönsuojelutarkastaja
Puh. +358447432237
nico.piiroinen@hartola.fi

X