Ruoppaukset ja niitto

Koneellisista ruoppauksista ja niitoista tulee tehdä ilmoitus Hämeen Ely-keskukseen sekä vesialueen omistajalle 30 vuorokautta ennen toimenpidettä. Ruoppaukset tulee tehdä virkistyskäyttökauden ulkopuolella. Kattavaa tietoa vesirakennustöistä löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta.

ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöönsä sähköisen ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeen. Ilmoittaja voi lähettää ilmoituksensa kaikkialta Suomesta sähköisen internet-lomakkeen avulla.

Uudistuneen vesilain myötä niitoista ja ruoppauksista ei tarvitse enää ilmoittaa kuntaan.

Asiasanat:
X