Ympäristöluvat

Ympäristöasioiden sähköinen lupapalvelu

Aluehallinnon asiointipalvelussa voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoilta.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Ympäristönsuojeluviranomaisena Hartolassa toimii Hartolan ympäristölautakunta.

Hartolan ympäristönsuojelutehtävät hoidetaan yhteistyössä Heinolan kaupungin ja Sysmän kunnan kanssa. Ympäristötoimen päätoimipiste sijaitsee Heinolassa. Hartolan ja Sysmän kunnanvirastoihin on sijoitettu kumpaankin yksi työntekijä. Jokaisessa kunnassa toimii lisäksi oma luottamushenkilöorganisaatio.

Hartolan toimipisteen yhteystiedot

 • Ympäristönsuojelutarkastaja
  Nico Piiroinen
  Hartolan kunnanvirasto
  Puh. 044 7432 237
  ymparisto@hartola.fi

Heinolan kaupungin ympäristötoimiston yhteystiedot

 • Heinolan kaupungin ympäristötoimisto
  PL 1001 (Rauhankatu 3, I krs.), 18101 Heinola
  Puh. 03 849 30
  ymparisto@heinola.fi

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Näitä toimintoja ovat esimerkiksi:

 • metsäteollisuus
 • metalliteollisuus
 • kemianteollisuus
 • energiantuotanto
 • kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely
 • malmien ja mineraalien kaivaminen ja mineraalituotteiden valmistus sekä turvetuotanto
 • elintarvikkeiden ja rehujen valmistus
 • jätevesien käsittely
 • jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen ja loppukäsittely
 • eläinsuojat ja turkistarhat
 • kalankasvatus
 • satamat ja lentoasemat.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm.  päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu. Ympäristölupien keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 12 kuukautta; uusien toimintojen osalta 10 kuukautta.

Ymparisto.fi -verkkopalvelussa  Ympäristölupakäsittelyn vaihteet -kohdassa  kerrotaan tarkemmin ympäristönsuojelulain mukaisen lupakäsittelyn vaiheista.


Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelulla:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Puhelut maksavat lankapuhelimesta soitettaessa paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.

Asiasanat:
Nico Piiroinen

Ympäristönsuojelutarkastaja
Puh. +358447432237
nico.piiroinen@hartola.fi

X