Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu tarkoittaa ihmisen toiminnasta aiheutuvan elinympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisemistä ja jo aiheutuneiden haittojen minimoimista. Ympäristönsuojelu on laissa määrätty. (Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta, 3 §)

Yleisiä ympäristönsuojelutavoitteita ovat

  • luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
  • luonnon kestävän käytön edistäminen
  • vesistöjen hajakuormituksen vähentäminen
  • ilman laadun heikkenemisen estäminen
  • pohjavesien säilyminen puhtaana
  • jätteiden syntymisen estäminen
Asiasanat:
Nico Piiroinen

Ympäristönsuojelutarkastaja
Puh. +358447432237
nico.piiroinen@hartola.fi

X