Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunnat voivat antaa paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä ympäristön pilaantumisen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Määräykset täydentävät lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia. Niiden avulla voidaan ehkäistä niitä ympäristöhaittoja, joihin säädöstaso on liian yleisluontoinen. Määräyksillä ei voida lieventää lain vaatimuksia.

 

Hartolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan v. 2008 ja niitä päivitettiin viimeksi vuonna 2021.

Hartolan ympäristönsuojelumääräykset 22.8.2021 alkaen

Liite: Pohjavesialueet

X