Avoin työpaikka, hallintojohtaja

Hartolan kunta hakee hallintojohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.2.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hallintojohtaja johtaa kunnan yleistä hallintoa ja vastaa kunnan tehokkaasta, tuloksellisesta ja taloudellisesta toiminnasta. Hallintojohtaja johtaa hallinto- ja toimistopalvelut -toimialaa, minkä lisäksi sivistyspalveluiden toimialalta hallintojohtajan vastuulla on kirjasto ja vapaa-aikatoimi. Hallintojohtaja vastaa kunnanhallituksen ja -valtuuston esityslistojen valmistelusta, pöytäkirjanpidosta ja päätösten täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä sekä toimii kunnanjohtajan sijaisena. Lisäksi hallintojohtaja vastaa henkilöstöasioista.

Hallintojohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkintoa, perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen sekä hyvät organisointi- ja vuorovaikutustaidot. Lisäksi arvostamme markkinointiin ja viestintään liittyvää osaamista.

Virkasuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.
Hakemus ansioluetteloineen toimitetaan 3.1.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kunta@hartola.fi. Alkuperäiset tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut on tarkoitus järjestää tiistaina 11.1.2021 ja päätös valinnasta tehdä 17.1.2022. Virkaan valittavan henkilön on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antavat:

kunnanjohtaja
Jarkko Seppälä
044 743 2217
jarkko.seppala@hartola.fi

kunnanhallituksen puheenjohtaja
Pekka Raitala
044 743 2267
pekka.raitala@hartola.fi

hallintojohtaja
Annika Blom
044 743 2218
annika.blom@hartola.fi (21.12.2021 saakka)

Jarkko Seppälä

kunnanjohtaja,
+358447432217
jarkko.seppala@hartola.fi

Pekka Raitala

Kunnanhallituksen puheenjohtaja,
+358447432267
pekka.raitala@hartola.fi

X