Avoin työpaikka, teknisen johtajan opintovapaan sijaisuus

Tekninen johtaja (sijaisuus)

Hartolan kunta hakee teknisen johtajan opintovapaan sijaista määräaikaiseen virkaan ajalle 6.7.2022 – 5.9.2023.

Tekninen johtaja kuuluu kunnan johtoryhmään, toimii teknisen toimen toimialajohtajana ja vastaa toimialan johtamisesta ja kehittämisestä. Teknisen johtajan tehtäviin kuuluvat mm. kunnallistekniikan ja kiinteistöpalveluiden johtaminen, kunnan investointiohjelman toteuttaminen sekä toimialan talouden ja toiminnan suunnittelusta ja toteutumisesta vastaaminen. Teknisen johtajan vastuulla ovat myös työsuojelupäällikön tehtävät.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai vähintään soveltuva opistoasteen tutkinto. Edellytämme käytännön johtamistaitoja sekä perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Kokemus teknisen alan projekteista, hyvät organisointi- ja vuorovaikutustaidot sekä hankintaosaaminen katsotaan eduksi.

Virkasuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät TS:n sopimuksen mukaisesti. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Viransijaisuudessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Teknisen johtajan opintovapaan sijaiseksi valittavan henkilön perehdytys järjestetään ennen palvelussuhteen alkua viikolla 22, tai sopimuksen mukaan.

Hakemus ansioluetteloineen toimitetaan sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi viimeistään 21.3.2022 klo 12 mennessä. Alkuperäiset tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut on tarkoitus järjestää tiistaina 4.4.2022 ja päätös valinnasta tehdä 11.4.2022.

Lisätietoja:
kunnanjohtaja Jarkko Seppälä
puh. 044 743 2217
jarkko.seppala@hartola.fi

Hartola on elinvoimainen, hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitseva asukkaistaan ja ympäristöstään huolehtiva aktiivinen maaseutukunta.

Jarkko Seppälä

kunnanjohtaja,
+358447432217
jarkko.seppala@hartola.fi

X