Ely päivittää moporeittimerkintöjä.

Moporeitit muuttuvat Hartolassa

 

Uudenmaan ELY-keskus ja Hartolan kunta ovat yhteistyössä tarkistaneet seudun pyörätiet moporeittien osalta. Yhtenäisten kriteerien käyttö koko seudulla lisää mopoilijoiden, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Muutokset astuvat voimaan heti, kun merkkimuutokset on toteutettu. Muutokset toteutetaan pääosin mopoilukauden 2019 aikana.

Pääsääntöisesti mopolla ajetaan ajoradalla. Jos tien oikealla puolella on ajokelpoinen piennar, mopolla ajetaan pientareella.  Mopolla saa ajaa pyörätiellä vain silloin, kun pyörätie-merkki on varustettu ”Sallittu mopoille” -lisäkilvellä. Mopoilu voidaan sallia pyörätiellä, jos tien piennar on kapea, tien nopeusrajoitus on korkea ja tiellä on paljon liikennettä tai raskaan liikenteen osuus on suuri.

Oheisessa kartassa on esitetty sinisellä viivalla ne pyörätieosuudet, joilla mopoilu on muutoksen jälkeen sallittu. Punaiset osuudet ovat entuudestaan mopoilta kiellettyjä. Näille osuuksille ei tehdä muutoksia.

Muutokset:

  • Mopoilu sallittu Ruskealassa Vuorenkyläntien ja valtatien 4 liittymässä olevilla pyöräteillä ja alikulussa
  • Mopoilu sallittu valtatien 4 varren pyörätiellä Keskustien ja Raiteenojantien välillä sekä valtatien 4 alittavissa alikuluissa Keskustien ja Koskenniementien lähettyvillä.

 

X