Esteettömyyskartoituksen loppuraportti nyt nähtävillä!

Kartoituksen toimeksiantajana toimi Hartolan kunnan tekninen virasto ja sen toteuttivat Lahden ammattikorkeakoulun Energia- ja ympäristötekniikan kolmannen vuoden opiskelijat.

Esteettömyyskartoituksessa selvitettiin kolmentoista (13) kiinteistön esteettömyyttä Harto-lan kunnan keskusta-alueella, kartoituksessa keskityttiin vain rakennusten ulkotiloihin.

LOPPURAPORTTI Esteettömyyskartoitus_Hartola(1)

X