Haettavana vakinainen luokanopettajan virka 1.2.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Hartolan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi vakinainen

Luokanopettajan virka 1.2.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Valittavalla henkilöllä tulee olla tahtoa ja sitoutuneisuutta työyhteisön ja opetuksen kehittämiseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakemus, johon tulee liittää CV, tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi tai postitse Hartolan Yhtenäiskoulu, Kuninkaantie 14, 19600 HARTOLA 12.1.2021 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 

Lisätietoja antaa rehtori Tiina Kotila-Paaso 044-7432 369.

Hartolassa 18.12.2020

Hartolan sivistys- ja hyvinvointilautakunta

 

Luokanopettajan virka

X