Hartola etsii kunnanjohtajaa

Hartola katsoo rohkeasti tulevaisuuteen ja etsii innovatiivista, verkostoitumistaitoista ja paikkakuntaan sitoutuvaa

KUNNANJOHTAJAA.

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Arvostamme lisäksi taloushallinnon osaamista ja elinkeinoalan tuntemusta.

Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi. Valitun on ennen virantoimituksen aloittamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan hakeutuvien voidaan edellyttää osallistuvan erilliseen soveltuvuusarviointiin. Palkkaus on kunnanjohtajan kokonaispalkka, hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Hakemus tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi tai postitse Hartolan kunnanhallitus, Kuninkaantie 16, 19600 HARTOLA 30.7.2021 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jeremias Sankari 044 7432312, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarkko Fågel 044 7432267 ja hallintojohtaja Annika Blom 044 7432218

X