Hartola ja Sysmä liikkeelle -suunnittelupalaveri 15.11.2021 klo 17-18

Hartola ja Sysmä suunnittelevat parhaillaan liikuntaneuvonnan kuntayhteistyökokeilua. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää kaikenikäisten kuntalaisten liikkumista ja palkata kuntiin yhteinen liikuntaneuvoja / liikunnanohjaaja. Pyydämme hartolalaisten ja sysmäläisten liikuntaseurojen, eläkejärjestöjen ja muiden yhdistystoimijoiden edustajia sekä asiasta yleisesti kiinnostuneita yhteiseen suunnittelupalaveriin maanantaina 15.11.2021 klo 17–18, teams-etäyhteydellä.

Keskustellaan mm. siitä, millaista seura- ja yhdistysyhteistyö voisi olla, millaisin toimenpitein hanke hyödyttäisi parhaiten paikallisia toimijoita ja eri-ikäisten kuntalaisten liikkumisen edistämistä, ja mitä hankkeessa toivotaan huomioitavan.

Pyydä osallistumislinkki palaveriin sähköpostitse johanna.huttunen@hartola.fi, mikäli et ole linkkiä vielä sähköpostitse saanut!

Kunnissa hanketta suunnittelevat ja mukana suunnittelupalaverissa ovat vapaa-aikapäällikkö Anna-Maija Muurinen, nuoriso- ja liikuntapäällikkö Tuija Pessa sekä hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen, meihin saa olla yhteydessä hankkeen tiimoilta muutoinkin.

X