Hartolan 200-vuotisjuhlarahastosta myönnettävät apurahat

Kunnanhallitus julistaa haettavaksi Hartolan 200-vuotisjuhlarahastosta

myönnettävät apurahat hartolalaisille ja hartolalaissyntyisille tieteiden,

taiteiden ja tuotekehittelyn alalla toimiville henkilöille.

Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa 28.10.2019 klo 15 mennessä

kunnanhallitukselle os. PL 16, 19601 Hartola.

 

KUNNANHALLITUS

Juhlarahaston apurahat

X