Hartolan ja Sysmän kunnat kysyvät mielipiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä

Hartolan kunta kysyy mielipiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä

Hartolan ja Sysmän kunnat ovat käynnistäneet yhteisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimisen. Kunnat keräävät asukkaiden ja alueella liikkuvien mielipiteitä aiheesta sähköisellä kyselyllä, jotta ohjelmalla voidaan vastata kunnissa tärkeimpiin kehityskohteisiin.

Edistämisohjelman keskeinen tavoite on parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä huomioida entistä paremmin kulkutapojen erilaiset liikkujatarpeet ja liikkumisympäristöt.  Työssä asetetaan kävelyn ja pyöräilyn visio ja tavoitteet, joita kohti kunnat etenevät työn aikana määriteltävin toimenpitein. Toimenpiteiden tarkempi suunnittelu ja toteutus käynnistetään ohjelmatyön valmistuttua.

Kyselyllä kartoitetaan asukkaiden näkemyksiä kävelyn ja pyöräilyn nykyolosuhteista. Vastauksien avulla pyritään löytämään keskeisimmät tarpeet, joiden avulla Hartolan ja Sysmän kävelyn ja pyöräilyn liikkumisolosuhteita voidaan kehittää. Esille nostettavat asiat voivat liittyä esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn reittien jatkuvuuteen, väylien laatuun, kunnossapitoon, turvallisuuteen tai reittien opastukseen.

Vastaa siis kyselyyn ja vaikuta osaltasi lähiympäristösi liikkumisolosuhteiden kehittämiseen!

Kysely on avoinna 28.5. asti. Kyselyn toteuttaa Ramboll Finland Oy kuntien toimeksiannosta.

Kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa: www.mpt.link/hartolasysma

 

Lisätietoja:

Niina Varjo, Hartolan kunta (etunimi.sukunimi@hartola.fi

Waltteri Martelin, Sysmän kunta (etunimi.sukunimi@sysma.fi)
Valtteri Karttunen, Ramboll Finland Oy (etunimi.sukunimi@ramboll.fi)

X