Hartolan koulurakennus valmistuu aikataulussa

Hartolan kunnan koulukokonaisuus on luovutusvalmis 23.7. Uuden koulunosan rakentamiseen on ryhdytty, jotta jokaisella oppilaalla ja henkilökunnan jäsenellä olisi terveelliset ja turvalliset työskentelytilat. Valmistuvan koulun tilat on mitoitettu vastaamaan oppilaitten määrää nyt ja myös tulevaisuudessa. Monipuolisten tilaratkaisujen kautta tilojen käyttöastetta on pyritty lisäämään. Materiaalivalinnoissa on huomioitu puhtaan sisäilman tärkeys, laatu ja viihtyisyys. Koulurakentamisen onnistumisen varmistamiseksi on hyödynnetty Sitowise Oy:stä kosteudenhallintakoordinaattori Tommi Pillin asiantuntemusta ja koko rakennustyömaan ajan on noudatettu kuivaketju10 -ohjeistusta. Rakennusaikana on kiinnitetty erityistä huomiota puhtauteen ns. piiloon jäävissä rakenteissa. Rakennuksen loppusiivouksen jälkeen toteutetaan Sitowisen lopputarkastus puhtauden osalta. Vaatimuksena on puhtausluokka P1.

Koulun vanhalla puolella on uudenveroista kiinto- ja irtokalustetta sekä tavaroita, joiden siirto- ja puhdistuskelpoisuudesta on pyydetty arviota ja ohjeita PHHYKY:n terveydensuojeluinsinööri Niina Varjolta. Kalusteiden puhdistustyö on tilattu Heinolan Erikoispesulta.

Siirrettävät kalusteet ja irtotavarat puhdistetaan kesän aikana ja välivarastoidaan puhtaisiin tiloihin KunkkuAreenan ensimmäiseen lohkoon ja pariin pukuhuoneeseen. Uudet irtokalusteet toimitetaan heinäkuun alkupuolella, joten kaikki materiaalit ehtivät ”tuulettua” kuukauden ajan. Koulutyö alkaa elokuussa 11.8.

Kuluvan lukuvuoden päättyessä yhteys kukkokäytävältä koulun vanhaan osaan suljetaan ja kukkokäytävään tehdään remonttia vesi- ja lämmitysjärjestelmän muutostöiden vuoksi. Ennen syyslukukauden alkua vanha koulu poistetaan kokonaan käytöstä, eikä sinne ole enää sisäkautta suoraa kulkuyhteyttä. Vanha koulunosa on teknisesti täysin erillään uudesta koulusta. Näillä toimenpiteillä ensi lukuvuonna kaikki käytössä olevat tilat ovat terveitä ja turvallisia.

Rakentamistoimikunnan puolesta

 

Jarkko Fågel, pj.

Tiina Kotila-Paaso, rehtori

 

X