Hartolan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi Luokanopettajan viransijaisuus 1.8.2020 – 31.1.2021

Hartolan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi

Luokanopettajan viransijaisuus 1.8.2020 – 31.1.2021

Tavoitteena on täyttää kyseinen virka vakinaisena 1.2.2021 alkaen, mikäli nykyinen viranhaltija ei palaa virkaansa takaisin. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Valittavalla henkilöllä tulee olla tahtoa ja sitoutuneisuutta työyhteisön ja opetuksen kehittämiseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa. Valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakemus, johon tulee liittää CV, tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi tai postitse Hartolan Yhtenäiskoulu, Kuninkaantie 14, 19600 HARTOLA 22.5.2020 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa rehtori-sivistystoimenjohtaja Irja Niilahti puh. 044-7432 270.

Hartolassa 30.4.2020

Hartolan sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Luokanopettajan viransijaisuus 1.8.2020 – 31.1.2021

 

 

 

X