Hartolan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi toistaiseksi voimassaoleva päätoimisen tuntiopettajan virka 1.8.2021 alkaen

Hartolan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi toistaiseksi voimassaoleva Päätoimisen tuntiopettajan virka 1.8.2021 alkaen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Valittavalla henkilöllä tulee olla tahtoa ja sitoutuneisuutta työyhteisön ja opetuksen kehittämiseen.

Tehtävä pitää sisällään taito- ja taideaineiden tunteja vuosiluokille 1 – 9 käsityössä ja kuvataiteessa sekä luokanopetuksen tunteja. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakemus, johon tulee liittää CV, tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi tai postitse Hartolan Yhtenäiskoulu, Kuninkaantie 14, 19600 HARTOLA 7.5.2021 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 

Päätoimisen tuntiopettajan virka 1.8.2021 alkaen

 

Lisätietoja antaa rehtori Tiina Kotila-Paaso 044-7432 369.

Hartolassa 23.4.2021

Hartolan sivistys- ja hyvinvointilautakunta

X