Hartolan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi vakinainen Erityisopettajan virka 1.8.2020 alkaen.

Hartolan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi vakinainen Erityisopettajan virka 1.8.2020 alkaen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.
Virkaan valittavalta odotetaan näkemystä, intoa ja halua kehittää erityisopetusta koko yhtenäiskoulussa 1 – 9 -luokilla.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakemus, johon tulee liittää CV, tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi tai postitse Hartolan Yhtenäiskoulu, Kuninkaantie 14, 19600 HARTOLA 30.4.2020 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa rehtori-sivistystoimenjohtaja Irja Niilahti puh. 044-7432 270.

Hartolassa 6.4.2020
Hartolan sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Erityisopettajan virka 1.8.2020 alkaen

X