Hartolan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi vakinainen Luokanopettajan virka 1.5.2020 alkaen

Hartolan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi vakinainen

Luokanopettajan virka 1.5.2020 alkaen

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakemus, johon tulee liittää CV, tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi tai postitse Hartolan Yhtenäiskoulu, Kuninkaantie 14, 19600 HARTOLA 17.2.2020 klo15.00 mennessä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa rehtori-sivistystoimenjohtaja Irja Niilahti puh. 044-7432 270.

 

Hartolassa 30.1.2020

Hartolan sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Luokanopettajan viransijaisuus 1.5.2020 alk

X