Hartolan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi vakinainen Rehtorin virka 1.8.2020 alkaen.

Hartolan kunnan perusopetuksessa julistetaan haettavaksi vakinainen

Rehtorin virka 1.8.2020 alkaen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Rehtori toimii varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osastopäällikkönä ja esittelijänä sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakemus, johon tulee liittää CV, tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi tai postitse Hartolan kunnanhallitus, Kuninkaantie 16, 19600 HARTOLA 13.3.2020 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Merja Olenius, puh. 044 7432217

 

Hartolassa 10.2.2020

Hartolan kunnanhallitus

Rehtori avoin virka

Jarkko Seppälä

kunnanjohtaja,
+358447432217
jarkko.seppala@hartola.fi

X