Hartolan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinainen Koulu- ja perhekuraattorin toimi 1.8.2020 alkaen

Hartolan kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi vakinainen

Koulu- ja perhekuraattorin toimi 1.8.2020 alkaen

Tehtävään kuuluu koulukuraattorin tehtävät esi- ja perusopetuksessa ja perhekuraattorin tehtävät varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Lisäksi tehtävään kuuluu ehkäisevän päihdetyön koordinointi Hartolassa.

Kuraattorina voi toimia henkilö, joka on suorittanut vähintään sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakemus, johon tulee liittää CV, tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi tai postitse Hartolan Yhtenäiskoulu, Kuninkaantie 14, 19600 HARTOLA 17.2.2020 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa rehtori-sivistystoimenjohtaja Irja Niilahti puh. 044-7432 270.

 

Hartolassa 30.1.2020

Hartolan sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Koulu- ja perhekuraattori 1.8.2020 alk

 

X