Ajankohtaista koronaepidemiassa: rajoituksia poistetaan

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen koronayhteistyöryhmä totesi 14.6, että alueemme koronaepidemia on rauhoittunut. Viimeisen kuukauden aikana uusien tartuntojen määrä on laskenut keskimäärin neljänneksen joka viikko. Ryhmä esitti AVI:lle, että koko yhtymän alueella yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilörajat poistetaan.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 15.6. päätöksen kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan kuitenkin järjestää sisätiloissa yli 10 (kymmenen) henkilön sekä alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 (viidenkymmenen) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä päätöksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Määräys on voimassa ajalla 16.6.2021-14.7.2021.

 

Hartolan kunnan liikuntatiloissa, kuten kuntosalilla, olevat henkilömääriä koskevat rajoitukset poistetaan. Liikuntamajalla on mahdollista treenata 16.6.2021 alkaen päivittäin klo 7–21 välisenä aikana. Toimitaan terveysturvallisesti ja vältetään lähikontakteja. Puhdistetaan välineitä, joita käytetään.

Kirjaston lukusali on niinikään käytössä.

Yksityistilaisuuksissa suositetaan noudattamaan THL:n vinkkejä turvallisiin juhliin: https://thl.fi/fi/-/kesan-juhlat-lahestyvat-juhli-koronaturvallisesti-ja-noudata-alueellisia-suosituksia 

Aikuisten, nuorten ja lasten ryhmäharrastukset sisä- ja ulkotiloissa on sallittu 15.6. alkaen. Osallistujamäärää ei rajoiteta, mutta terveysturvallisuusohjeita tulee edelleen noudattaa kaikilla liikuntapaikoilla opetus- ja kulttuuriministeriön turvallisen harrastustoiminnan ohjeiden mukaisesti.

Alueemme ravintolat ovat auki valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Maskien käyttösuositus pysyy ennallaan ja koskee kaikkia yli 12-vuotiaita.

17.6.2021

Merja Olenius, kunnanjohtaja

X