Ajankohtaista koronaepidemiassa: koronarajoituksia jatketaan

Valtioneuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 1.3.2021, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Poikkeusolot  ovat voimassa toistaiseksi. Niiden nojalla säädellään ravintoloiden toimintaa, julkisen liikenteen matkustajamääriä, rajoitetaan tilojen käyttöä ja yleisissä tiloissa oleskelua alueilla, joissa koronatilanne on vaikea. Lisäksi pahimmalle epidemia-alueelle pääkaupunkiseudulle on tulossa erikseen määrättäviä liikkumisen rajoituksia ja maskipakko huhtikuussa. Päijät-Hämeen alueella ei ole liikkumisen rajoituksia ja maskin käytöstä on annettu laaja suositus.

Etelä-Suomen AVI toteaa, että Päijät-Häme on taudin leviämisvaiheessa ja maakunnan epidemiatilanne on olennaisesti heikentynyt maaliskuun kahden viimeisten viikon aikana.

Päijät-Hämeessä jatketaan koronan leviämisvaiheen toimenpiteitä seuraavasti:

  • etäopetusta jatketaan 7-9 luokilla pääsiäisen jälkeen 11.4 2021 saakka.
  • tartuntatautilain 58 g pykälän mukaisia toimitilojen sulkutoimia jatketaan 14.4. saakka.

Tämä tarkoittaa, että korkean tartuntariskin asiakastiloja pidetään suljettuina 14.4.2021 asti muulta käytöltä kuin korkeintaan 10 hengen toiminnoilta sekä vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminnalta.

Korkean tartuntariskin tiloja ovat esimerkiksi joukkueurheiluun käytettävät tilat, kuntosalit, uimahallit, sisäleikkipuistot sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat. Rajoitus ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Muita rajoituksia ja suosituksia jatketaan 30.4.2021 asti

Tällä tarkoitetaan pääpiirteittäin seuraavien rajoitusten ja suositusten jatkamista:

  • Asiakastilojen hallinnoijat velvoitetaan huolehtimaan erityisen huolellisesti terveysturvallisuuden ja asiakaspaikkojen sekä turvavälien toteutumisesta, siten että lähikontakteja pystytään todellisesti välttämään.
  • Yksityis- ja yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on enintään 6 henkilöä.
  • Vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneiden ryhmäharrastustoiminnan keskeytys jatkuu.
  • Etätyö- ja kasvomaskisuositukset ovat laajat.
  • Alueemme ravintolat ovat tällä hetkellä kiinni muun kuin ruuan ulosmyynnin osalta 28.3. asti. Tähän liittyvän lain jatkuminen on valtioneuvoston käsittelyssä.

Alueellinen koronayhteistyöryhmä arvioi alueen koronatilannetta sekä suositusten ja rajoitusten tarvetta viikoittain.

 

Yksityis- ja yleisötilaisuudet 

Aluehallintovirasto on kieltänyt Päijät-Hämeen kuntien alueella kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet sekä julkiset kokoukset. Tällöinkin on noudatettava kahden metrin turvavälejä. Kasvomaskia tulee käyttää näissä tilaisuuksissa niin sisä- kuin ulkotiloissa.

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä rajataan niin ikään 6 henkilöön.

Hartolan kunta ei toteuta yleisötilaisuuksia leviämisvaiheessa koronatartuntojen välttämiseksi. 

Varhaiskasvatus jatkaa toimintaa normaalisti.

Koulussa luokat 1-6 jatkavat lähiopetuksessa.

Lasten harrastustoimintaa (alle 12 vuotiaat) jatketaan, kuitenkin siten, että turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioidaan. Lisäksi huoltajat eivät saa altistua lähikontakteille.

Aikuisten ja yli 12 -vuotiaiden osalta ryhmätoiminta on keskeytetty 30.4.2021 saakka tai kunnes toiminnan jatkamiselle saadaan lupa, koskien myös ryhmäliikuntatilojen (KunkkuAreenan ja Liikuntamajan) yksityiskäyttöä. Ammattimainen urheilu ei ole tässä tarkoitettua harrastustoimintaa.

Liikuntamaja ja Jokiranta ovat tilapäisesti suljettuna, kunnes toiminta saadaan uudelleen käynnistää. 

Kirjastojen lainaustoiminta jatkuu, maksimissaan 15 minuuttia / käynti. Omatoimikirjasto on toistaiseksi suljettuna.

Kunnanvirasto on suljettuna yleiseltä asioinnilta niin kauan kuin etätyösuositus on voimassa. Kunnanvirastossa voi kuitenkin asioida klo 9–15 infopisteellä, käytäthän ovikelloa tarvittaessa. Muutoin toiminta siirtyy etätyöhön ja asiointi tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse ja sähköisillä kokouskäytännöillä.

Nuorisotilat pidetään auki alle 18-vuotiaille. Nuorisotiloissa suositellaan vahvasti kasvomaskia ja niitä on tarjolla. Toiminnassa huomioida turvaetäisyydet.

Alueen lukiot ja ammattioppilaitokset ovat etäopetuksessa.

Vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, vaan suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä.

Kokoukset

Kunnallisessa päätöksenteossa suositellaan etäkokousten järjestämistä. Jos etäkokousta ei voida kaikille järjestää, tulee kokous järjestää hybridikokouksena, jossa paikalla saa olla enintään 6 osallistujaa.

Etätyöt

Kunnan tehtävissä ollaan suosituksen mukaisesti etätöissä, mikäli se vain on mahdollista.

 

Hartolan kunnan johtoryhmä 29.3.2021

Merja Olenius, kunnanjohtaja

X