Hartolan kunnan tiedote voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista koronaepidemiassa 26.11.2020

Koko Päijät-Hämeen alue on koronaepidemian leviämisvaiheessa. Päijät-Hämeen kunnat ja hyvinvointikuntayhtymä ovat sopineet aiempaa tiukemmista suosituksista ja rajoitustoimenpiteistä yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston, THL:n ja ELY-keskuksen kanssa.

Rajoitukset tehdään hankaloituneen koronatilanteen vuoksi ja niillä pyritään lisäämään alueen väestön terveysturvallisuutta sekä hidastamaan viruksen leviämistä. Toimenpiteiden tarkoitus on vähentää meidän kaikkien sosiaalisia lähikontakteja. Epidemia painottuu Lahteen, mutta koko Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alue katsotaan epidemian leviämisvaiheessa olevaksi, koska alueella on paljon kuntarajat ylittävää työssäkäyntiä ja asiointia.

Sosiaali- ja terveyspalvelut pyritään pitämään normaalisti toiminnassa koko alueella.

Suositukset ja rajoitustoimenpiteet kestävät tämänhetkisen arvion mukaan ainakin 14.12.2020 asti.

 

Yksityis- ja yleisötilaisuudet 

Yleisötilaisuuksien sekä julkisten kokousten fyysinen osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä. Tällöinkin on noudatettava turvavälejä. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisä- ja ulkotiloissa.

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositetaan rajattavaksi 10 henkilöön.

Hartolan kunta ei toteuta yleisötilaisuuksia leviämisvaiheessa koronatartuntojen välttämiseksi. Jo sovitut yleisötilaisuudet perutaan 14.12.2020 saakka.

Kasvomaskin käyttösuositus

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 15-vuotiaita. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kangasmaskeja kuntien jakelupisteissä – Hartolan toimintakeskuksella (Keskustie 24) keskiviikkoisin klo 13–15.

Yläkoulun oppilaiden kasvomaskin käyttöön on vahva suositus. Yläkoulun oppilaat saavat kertakäyttöiset maskit koululta. Hartolan Yhtenäiskoulun henkilökunnalle on annettu maskisuositus 24.11. lähtien.

Maskia suositellaan käytettäväksi joukkoliikenteessä, koronavirustestiin hakeutuessa ja ennen testituloksen valmistumista kodin ulkopuolella liikuttaessa, toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yläkoulussa sekä kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Yleinen maskisuositus koskee myös riskialueelta Suomeen saapuvia matkustajia heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Toiminta julkisissa tiloissa ja palveluissa

Varhaiskasvatus jatkaa toimintaa normaalisti.

Koulu jatkaa lähiopetuksessa.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa (alle 18-vuotiaat) jatketaan, kuitenkin siten, että turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioidaan. Lisäksi huoltajat eivät saa altistua lähikontakteille.

Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) osalta kaikki ryhmätoiminta keskeytetään 30.11.-14.12.2020 väliseksi ajaksi, koskien myös ryhmäliikuntatilojen (KunkkuAreenan ja Liikuntamajan) yksityiskäyttöä. Keskeytys koskee myös ulkona tapahtuvaa ryhmäliikuntaa. Ammattimainen urheilu ei ole tässä tarkoitettua harrastustoimintaa.

Liikuntamaja ja Jokiranta eivät ole käytössä 30.11-14.12.2020.

Kirjastojen lainaustoiminta jatkuu, maksimissaan 15 minuuttia / käynti. Lehtilukusali ja omatoimikirjasto suljetaan 30.11.-14.12.2020.

Kunnanvirasto on suljettuna yleiseltä asioinnilta 30.11.-14.12.2020 välisen ajan. Kunnanvirastossa voi kuitenkin asioida klo 9–15 infopisteellä, käytäthän ovikelloa tarvittaessa. Muutoin toiminta siirtyy etätyöhön ja asiointi tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse ja sähköisillä kokouskäytännöillä.

Nuorisotilat pidetään auki alle 18-vuotiaille. Nuorisotiloissa suositellaan vahvasti kasvomaskia ja niitä on tarjolla. Toiminnassa huomioida turvaetäisyydet.

Lukiot ja ammattioppilaitokset jatkavat lähiopetuksena, mutta maskisuositus on voimassa sekä opiskelijoilla että opettajilla.

Vierailuja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä suositellaan tehtävän niin, että vierailulle osallistuisi kerrallaan vain yksi henkilö ja kesto olisi enintään 15 minuuttia. Vierailuja ei kielletä, vaan suosituksella pyritään vähentämään tartuntariskiä.

Kokoukset

Kunnallisessa päätöksenteossa suositellaan etäkokousten järjestämistä. Jos etäkokousta ei voida kaikille järjestää, tulee kokous järjestää hybridikokouksena, jossa paikalla saa olla enintään 10 osallistujaa.

Matkustaminen

Kehotamme noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos on välttämätöntä matkustaa muille epidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheen alueille, kuten pääkaupunkiseudulle.

Etätyöt

Kunnan tehtävissä siirrytään etätyöhön 30.11.-14.12 väliseksi ajaksi, mikäli se vain on mahdollista .

 

Hartolan kunta 26.11.2020

Lisätietoja: Merja Olenius, kunnanjohtaja

X