Kuulutus: Hartolan kunnan uudet ympäristönsuojelumääräykset

Hartolan kunnanvaltuusto on 24.5.2021 § 23 päättänyt uusista ympäristönsuojelumääräyksistä. Uudet ympäristönsuojelumääräykset ovat nähtävillä kunnanvirastolla sekä kunnan verkkosivuilla.

Päätökseen on mahdollista hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitukset on toimitettava 21.8.2021 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen osoitteeseen Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna, tai sähköisesti osoitteeseen hameenlinna.hao@oikeus.fi.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Roope Kukkonen, puh. 044 743 2237.

Hartolan kunta
Ympäristölautakunta

X