Hartolan kunta etsii varhaiskasvatuspäällikköä.

Hartolan varhaiskasvatus etsii innostunutta, kehittämismyönteistä ja tulevaisuuteen katsovaa varhaiskasvatuspäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 2.1.2023 alkaen.

Varhaiskasvatuspäällikkö toimii johtavana viranhaltijana ja käyttää lainsäädännössä ja kunnan hallintosäännössä säädettyä toimivaltaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta. Lähijohtajana hänen tehtävänään on varhaiskasvatusyksiköiden pedagoginen johtaminen, hallinnolliset tehtävät, talous- ja henkilöstöasiat sekä kehittämistyö. Hänellä on valmius toimia tarvittaessa myös lapsiryhmässä. Hän vastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnasta, laadusta ja tuloksellisuudesta sekä verkostoyhteistyöstä ja moniammatillisesta asiantuntijayhteistyöstä kunnan tasolla ja seudullisesti. Hänen työtilansa on Päiväkoti Vantussa.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain 540/2018 31 § mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES mukaisesti ja tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakemus, johon tulee liittää CV, tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi tai postitse Hartolan kunta, PL 16, 19601 HARTOLA 4.11.2022 klo 12.00 mennessä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa rehtori Tiina Kotila-Paaso, tiina.kotila-paaso@hartola.fi 044-7432369 tai varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Onali, paivi.onali@hartola.fi, puh. 044-7432308.

Lisätietoja tästä.

Tiina Kotila-Paaso

Rehtori,
+358447432369
tiina.kotila-paaso@hartola.fi

Kirta Väisänen

Varhaiskasvatuspäällikkö,
+358447432308
kirta.vaisanen@hartola.fi

X