Hartolan kunta noudattaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 18.11.2020 antamia ohjeita koronatartuntojen ehkäisemisessä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella (pois lukien Lahti) voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella Lahti on koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa, mutta yhtymän muu alue on perusvaiheessa. Tästä koosteesta näet Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella voimassa olevat perusvaiheen suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen. Lahden alueelle on omat erilliset suositukset.

Kasvomaskisuositus

Kasvomaskin käyttösuositus koskee yli 15-vuotiaita. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Maskia suositellaan käyttäväksi seuraavissa tilanteissa:

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
 • Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Maskia voi halutessaan käyttää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Liikuntapaikkoihin ei saa tulla oireisena.

Suosittelemme jokaista toimijaa parantamaan terveysturvallisuutta edelleen. Harrastustoiminnassa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi seuraavia:

 • Ryhmien sekoittamista vähennetään.
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Saattajien ja huoltajien määrää tiloissa vähennetään.
 • Ryhmien kokoa pienennetään.
 • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
 • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.
 • Harjoitusten sisältöä muutetaan.

Etätyö

Etätyötä suositaan niissä tehtävissä, joissa sen tekeminen on työtehtävät huomioon ottaen mahdollista. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuista on erillinen laajempi ohje. Suosittelemme tapaamista ulkona, jos mahdollista. Sisällä vierailijoiden määrää on rajoitettu. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme ottamaan kasvomaskin mukaan, kun tulet sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön potilaaksi tai vieraaksi.

Julkiset tilat

Kaupunkien ja kuntien toimipisteet pidetään auki. Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien tosiasiallista toteutumista seurataan aktiivisesti. Tarvittaessa tilassa olevien määrää tai palvelutoimintaa rajoitetaan henkilöstön toimesta. Mikäli turvaetäisyyksien toteutumista ei voida muulla tavoin varmistaa, asiakasmäärää voidaan rajata normaalia pienemmäksi. Julkisia tiloja ovat muiden muassa uimahallit, liikuntahallit, nuorisotilat, kulttuurikeskukset, museot ja kirjastot.

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

 • Anniskelu päättyy klo 24
 • Anniskeluravintolat suljetaan viimeistään klo 01
 • Muut ravitsemisliikkeet saavat olla auki vuorokauden ympäri
 • Ei rajoituksia asiakasmääriin

Yleisötilaisuudet

Yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Tapahtumanjärjestäjät voivat harkintansa mukaan päättää, edellyttävätkö he tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä.

Yksityistilaisuudet

Kehotamme noudattamaan harkintaa ja pidättyväisyyttä yksityistilaisuuksien järjestämisessä.

X