Hartolan ranta-asemakaavahanke, HARAKUMU

HARAKUMU on lyhenne projektin pitkästä nimestä ”Hartolan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja muuttaminen”.

Pyydämme rantakaava-alueiden kiinteistönomistajia ilmoittautumaan mukaan hankkeeseen 10.9.2019 mennessä käyttäen tätä kunnan nettisivuilla olevaa lomaketta. Hanketta koskeva sopimus ja laskutus hoidetaan myöhemmin, kun kaavoittaja on valittu ja hän on aloittanut työnsä. Hankkeeseen voinee liittyä myöhemminkin syksyn aikana, mutta myöhemmin sitoutuvilta joudutaan perimään korkeampi maksu.

Miksi sitten on järkevää lähteä hankkeeseen mukaan? Hankkeen tarkoituksena on helpottaa rakentamista ranta-asemakaava-alueilla siten, että osin vanhentuneista kaavoista ei tarvitsisi hakea poikkeamislupia. Jokaiseen kaavasta poikkeamiseen tulee hakea erillinen päätös, joka on voimassa määräajan. Ja jokainen poikkeamispäätös hidastaa rakentamista noin 2 kuukautta ja maksaa tällä hetkellä 600 euroa/päätös. Vaikka rakentaminen ei olisikaan juuri nyt ajankohtaista, mm. rakennusoikeuden nostaminen lisää kiinteistön arvoa mahdollista myynitilannetta ajatellen.

Kaavamuutoksella on tarkoitus myös poistaa velvoite maisematyöluvan hakemiseen. Luvan vaatii tällä hetkellä jo kolmen puun kaataminen.

Selvityksessä esitetyt kustannusarviot ovat viitteellisiä ja lopulliset selviävät, kun on saatu tarjoukset kaavoitustyöstä ja on lopullisesti selvillä hankkeeseen mukaan lähtevät maanomistajat. Joka tapauksessa kustannusten osalta puhutaan eri suuruusluokasta kuin erillisinä hankkeina tehtäessä.

Koska kiinteistöomistajia on satoja, mahdolliset asiaa liittyvät kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen rakennusvalvonta@hartola.fi. Vastaaminen tapahtuu keskitetysti kunnan nettisivujen kautta.

Valittu kaavoittaja järjestää mukaan lähteville kiinteistönomistajille yhteisen tilaisuuden erikseen ilmoitettavana ajankohtana, todennäköisesti 4.10.2019 klo 17.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Yritän liittyä tuohon Harakumu hankkeeseen, mutta en saa tolkkua mikä on oikea kohdekortti, joka koskee Aurinkorannan ranta-asemakaavaa.

Valitettavasti esiselvityksen laatinut konsulttimme oli jättänyt Aurinkorannan kaavan tästä pois. Ilmoittautua toki voi vielä esim. sähköpostilla osoitteeseen eeva.aikasalo@hartola.fi. Sitovia sopimuksia tehdään kuitenkin vasta sitten, kun kaavoittaja on valittu ja saadaan lopullinen hinnoittelumalli häneltä

2. Onko niin, että hanketta lähdetään viemään eteenpäin vain niiden kiinteistöjen osalta, joiden omistajat ilmoittautuvat nyt mukaan, ja kustannukset muodostuvat vain näiden kiinteistöjen kohdalta? Ei niin, että hanke toteutetaan joka tapauksessa kaikkien kiinteistöjen (=koko > Hartolan) osalta, mutta hankkeeseen lähtevät kiinteistönomistajat vastaavat kustannuksista myös muiden kiinteistöjen osalta?

Sopimus liittymisestä tehdään vasta kun kaavoittaja on valittu ja häneltä saatu kustannusten jakoperusteet. Mukaan voi liittyä myös hieman myöhemmin, mutta ajatuksena on ollut, että ensimmäiset lähtijät saavat hyvitystä suhteessa myöhemmin mukaan lähteviin. Kukaan ei pääse tässä vapaamatkustajaksi. Tarvittaessa kunta voi tehdä päätöksen välitonttien liittämisestä ja maksujen perimisestä, mutta todennäköisesti sellaista päätöstä ei tulla tekemään, vaan ne vain jätetään pois kaavamuutoksesta.

 

Katso kohdekortit esiselvitysraportista:
Harakumu esiselvitysraportti

X