Hyötyjäteaseman jätteen vastaanottohinnat ja Jätevedenpuhdistamon ajolietteiden vastaanottohinnat 1.1.2024 alkaen.

Tekninen lautakunta päätti 1.11.2023 seuraavaa:

Hyötyjäteaseman uudet jätteen vastaanottohinnat 1.1.2024

1) muuttaa jätetaksaa sekajätteen osalta siten, että arvonlisäveroton hinta on: alle 200 ltr, 9,68€ (12,00€ alv24%) alle 1 m3, 28,23 € (35,00€ alv 24%)

2) kotitalouden asbestijäte erät alle 100 ltr/talous/vuosi vastaanotetaan maksutta Suuremmat kotitalouksien erät 54,82 €/m3 (68,00€ alv 24%). Yritystoiminnan asbestijäte tulee toimittaa suoraan jätehuoltoyrittäjälle.

3) edeltävät taksamuutokset tulevat voimaan 1.1.2024 alkaen.

 

Jätevedenpuhdistamon ajolietteiden vastaanottohinta 1.1.2024

Tekninen lautakunta päätti, että Hartolan jätevedenpuhdistamon umpi- ja sakokaivolietteen vastaanottohinta on 1.1.2024 lähtien 13,50€/m3 (alv 0%).

X