Ilmoitus biojätteen kompostoimisesta

Kiinteistöillä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä, mutta se tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Biojätettä saa kompostoida ympärivuotisesti vain sitä varten suunnitellussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa.

Tee ilmoitus biojätteen kompostoinnista tällä lomakkeella. Ethän tee ilmoitusta pelkästä puutarhajätteen kompostoinnista.

Ilmoitus-biojätteen-kompostoinnista

X