Esiopetus

ESIKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään v. 2016 syntyneille lapsille Päiväkoti Vantussa lv 2022 – 2023.  Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on maksutonta, (pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalla lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen sinä vuonna, kun lapsi täyttää viisi vuotta). Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7- vuotiaat lapset, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty.

Huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa esiopetukseen viimeistään pe 25.2.2022. Olemme ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin. Voitte ilmoittaa lapsenne esiopetukseen osoitteessa https://hartola.daisynet.fi/eDaisy Samalla voitte hakea myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Sähköistä asiointia varten teillä tulee olla käytössä sähköposti ja vahva tunnistautuminen.

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta ilmoittaa lastanne esikouluun sähköisessä palvelussa, voitte tehdä sen Esiopetushakemus -linkistä saatavalla lomakkeella (Varhaiskasvatushakemus /ilmoitus esiopetukseen) https://hartola.fi/wp-content/uploads/Varhaiskasvatushakemus-ja-ilmoitus-esikouluun-1.docx Lomakkeen voi tulostaa.

Lomake palautetaan osoitteella Päiväkoti Vanttu, Kirkkotie 10, 19600 HARTOLA.

 

Jokaisella kuusivuotiaalla lapsella on velvollisuus osallistua esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetukseen ovat oikeutettuja myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat, sekä ne seitsemänvuotiaat lapset, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella.

Esiopetus on maksutonta ja sitä järjestetään vähintään 700 tuntia toimintavuoden aikana. Päivittäinen esiopetusaika on klo 9.00-13.00. Sivistyslautakunta päättää toimintapäivät. Toimintapäivät noudattavat pääosin koulun työpäiviä, mutta esiopetuksen toimintakausi päättyy aina 31.5. mennessä.

Esiopetuksesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja.

Lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa esiopetukseen on yli viisi kilometriä.

Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus saada varhaiskasvatusta, josta maksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen perusteella.

Ilmoitus huoltajille esikoulusta 2016 syntyneet lv 2022 -23

Esikoulun toimintavuosi 2022 ja 2023

Esiopetus alkaa 10.8.2022
Syysloma (viikko 43), 24.10.-30.10.2022
Esiopetuksen joululoma 23.12.2022-8.1.2023
Esikoulu alkaa 9.1.2023
Talviloma (viikko 9), 28.2.-4.3.2022
Esikoulun lomapäivä 27.5.2022
Esiopetus päättyy 31.5.2022

Kasvun ja oppimisen tuki esikoulussa

Esikoululaisella on oikeus saada perusopetuslain mukaista tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Varhaisen tunnistamisen sekä kasvun ja oppimisen tuen tehtävänä on ehkäistä oppimisvaikeuksia ja estää ongelmien syvenemistä. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet. Opetus ja kasvatus järjestetään yhteistyössä huoltajien kanssa.

Yleinen tuki kuuluu kaikille. Kun yleinen tuki ei riitä, lapsi voi saada tehostettua ja erityistä tukea. Tuki annetaan ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä tukemalla lasta pedagogisin keinoin ja järjestämällä oppimisympäristöä sekä toimintatapoja. Tuki voi olla esim. osa-aikaista erityisopetusta, tulkitsemis- ja avustajapalveluja, sekä erilaisia apuvälineitä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee Hartolassa 2 päivää /kk. Kuukausittain kokoontuu moniammatillinen asiantuntijaryhmä OHR, johon kuuluvat terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, kuraattori, puheterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja varhaiskasvatuksen johtajan ja lapsen varhaiskasvatuksesta vastaavan opettajan lisäksi. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua muitakin asiantuntijoita. OHR-ryhmän kokouksissa huoltaja on aina paikalla, kun käsitellään lapsen asioita. Myös psykologin ja puhe- sekä toimintaterapeutin palveluita on mahdollista saada.

Tervetuloa eskariin kokemaan oppimisen, leikin ja yhdessäolon riemua!

 

Asiasanat:
Päivi Onali

Varhaiskasvatuksen johtaja
Puh. +358447432308
paivi.onali@hartola.fi

X