Esiopetus

ESIKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

Olemme ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin. Huoltajan tulee ilmoittaa 2017 syntynyt lapsensa esiopetukseen.  https://hartola.daisynet.fi/eDaisy Samalla voitte hakea myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Sähköistä asiointia varten teillä tulee olla käytössä sähköposti ja vahva tunnistautuminen.

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään v. 2017 syntyneille lapsille Päiväkoti Vantussa lv 2023 – 2024.  Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetus on maksutonta sitä järjestetään vähintään 700 tuntia toimintavuoden aikana. Päivittäinen esiopetusaika on klo 9.00-13.00. Sivistyslautakunta päättää toimintapäivät. Toimintapäivät noudattavat pääosin koulun työpäiviä, mutta esiopetuksen toimintakausi päättyy aina 31.5. mennessä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalla lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen sinä vuonna, kun lapsi täyttää viisi vuotta. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7- vuotiaat lapset, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty.

Lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa esiopetukseen on yli viisi kilometriä. Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus saada varhaiskasvatusta, josta maksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen perusteella.

Esikoulun toiminta lv 2023 – 2024

Esiopetus alkaa syyslukukaudella 9.8.2023
Syysloma (viikko 43), 23.10.-29.10.2023
Esikoulun lomapäivä 4.12.2023 ja 5.12.2023
Syyslukukausi päättyy 22.12.2023
Esiopetuksen joululoma 23.12.2023-7.1.2024

Kevätlukukausi alkaa 8.1.2024
Talviloma (viikko 9), 26.2.-1.3.2024
Esikoulun lomapäivä 10.5.2024
Esiopetus päättyy 31.5.2024

Kasvun ja oppimisen tuki esikoulussa

Esikoululaisella on oikeus saada perusopetuslain mukaista tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Varhaisen tunnistamisen sekä kasvun ja oppimisen tuen tehtävänä on ehkäistä oppimisvaikeuksia ja estää ongelmien syvenemistä. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet. Opetus ja kasvatus järjestetään yhteistyössä huoltajien kanssa.

Tuki annetaan ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä tukemalla lasta pedagogisin keinoin ja järjestämällä oppimisympäristöä sekä toimintatapoja. Tuki voi olla esim. osa-aikaista erityisopetusta, tulkitsemis- ja avustajapalveluja, sekä erilaisia apuvälineitä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena ja muotoisena, kun se on tarpeellista.

Henkilökunnan tukena toimii moniammatillinen asiantuntijaryhmä OHR. Ryhmään kuuluvat terveydenhoitaja, koulu- ja perhekuraattori, psykologi ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja, sekä varhaiskasvatuksen johtaja ja lapsen varhaiskasvatuksesta vastaava opettaja. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua muitakin asiantuntijoita. OHR-ryhmän kokouksissa huoltaja on aina paikalla, kun käsitellään lapsen asioita.

Tervetuloa eskariin kokemaan oppimisen, leikin ja yhdessäolon riemua!

Hartolassa 14.6.2023

 

Asiasanat:
Kirta Väisänen

Varhaiskasvatuspäällikkö
Puh. +358447432308
kirta.vaisanen@hartola.fi

X