Esiopetus

KUTSUMME SINUT ARVIOIMAAN LAPSESI ESIOPETUSTA

Tavoitteenamme on esiopetuksen laadun jatkuva parantaminen. Siksi on tärkeää saada palautetta, miten mielestäsi olemme onnistuneet tehtävässämme. Palautteen keräämiseksi toteutamme tämän arviointikyselyn 22.1 –5.2.2024 välisenä aikana. Vastaamalla kyselyyn olet vaikuttamassa esiopetuksen kehittämiseen. Kysely avautuu 22.1. klo8.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

Arviointikyselystä saadaan esiopetusyksikkökohtaiset tulokset. Kehitämme ja suuntaamme toimintaamme saadun palautteen perusteella. Lisäksi olemme saaneet arvioinnin tulosten perusteella mm. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Opetushallitukselta avustusta useisiin kehittämishankkeisiin.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä:

https://zef.fi/s/o1uvkze7/

Jokainen vastaus on meille erittäin tärkeä!

Arvokkaasta palautteestasi kiittäen
Kirta Väisänen
varhaiskasvatuspäällikkö


ESIKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

Olemme ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin. Huoltajan tulee ilmoittaa 2018 syntynyt lapsensa esiopetukseen.  https://hartola.daisynet.fi/eDaisy Samalla voitte hakea myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Sähköistä asiointia varten teillä tulee olla käytössä sähköposti ja vahva tunnistautuminen.

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään v. 2018 syntyneille lapsille Päiväkoti Vantussa lv 2024 – 2025.  Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetus on maksutonta sitä järjestetään vähintään 700 tuntia toimintavuoden aikana. Päivittäinen esiopetusaika on klo 9.00-13.00. Sivistys-  ja hyvinvointilautakunta päättää toimintapäivät. Toimintapäivät noudattavat pääosin koulun työpäiviä, mutta esiopetuksen toimintakausi päättyy aina 31.5. mennessä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalla lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen sinä vuonna, kun lapsi täyttää viisi vuotta. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7- vuotiaat lapset, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty.

Lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa esiopetukseen on yli kolme kilometriä. Omavastuukävelymatka pysäkille on 0-2 luokkalaisilla enintään 1km. Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus saada varhaiskasvatusta, josta maksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen perusteella.

Esikoulun toiminta lv 2024 – 2025

Kevätlukukausi alkaa 8.1.2024
Talviloma (viikko 9), 26.2.-1.3.2024
Esikoulun lomapäivä 10.5.2024
Esiopetus päättyy 31.5.2024

Esiopetus alkaa syyslukukaudella 12.8.2024
Syysloma (viikko 43), 21.-25.10.2024
Syyslukukausi päättyy 20.12.2024
Esiopetuksen joululoma 21.12.2024-6.1.2025

Kevätlukukausi alkaa 7.1.2025
Talviloma (viikko 9), 22.-28.2.2025
Esikoulun lomapäivä 2.5.2025
Esiopetus päättyy 28.5.2025

Kasvun ja oppimisen tuki esikoulussa

Esikoululaisella on oikeus saada perusopetuslain mukaista tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Varhaisen tunnistamisen sekä kasvun ja oppimisen tuen tehtävänä on ehkäistä oppimisvaikeuksia ja estää ongelmien syvenemistä. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet. Opetus ja kasvatus järjestetään yhteistyössä huoltajien kanssa.

Tuki annetaan ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä tukemalla lasta pedagogisin keinoin ja järjestämällä oppimisympäristöä sekä toimintatapoja. Tuki voi olla esim. osa-aikaista erityisopetusta, tulkitsemis- ja avustajapalveluja, sekä erilaisia apuvälineitä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena ja muotoisena, kun se on tarpeellista.

Henkilökunnan tukena toimii moniammatillinen asiantuntijaryhmä OHR. Ryhmään kuuluvat terveydenhoitaja, varhaisen tuen asiantuntija, psykologi ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja, sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja lapsen varhaiskasvatuksesta vastaava opettaja. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua muitakin asiantuntijoita. OHR-ryhmän kokouksissa huoltaja on aina paikalla, kun käsitellään lapsen asioita.

Tervetuloa eskariin kokemaan oppimisen, leikin ja yhdessäolon riemua!

Hartolassa 19.1.2024

 

Asiasanat:
Kirta Väisänen

Varhaiskasvatuspäällikkö
Puh. +358447432308
kirta.vaisanen@hartola.fi

X