Esiopetus

Jokaisella kuusivuotiaalla lapsella on velvollisuus osallistua esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetukseen ovat oikeutettuja myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat, sekä ne seitsemänvuotiaat lapset, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella.

Esiopetus on maksutonta ja sitä järjestetään vähintään 700 tuntia toimintavuoden aikana. Päivittäinen esiopetusaika on klo 9.00-13.00. Sivistyslautakunta päättää toimintapäivät. Toimintapäivät noudattavat pääosin koulun työpäiviä, mutta esiopetuksen toimintakausi päättyy aina 31.5. mennessä.

Esiopetuksesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja.

Lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa esiopetukseen on yli viisi kilometriä.

Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus saada varhaiskasvatusta, josta maksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen perusteella.

Hakemus_ilmoitus esikouluun

Esikoulun toimintavuosi 2020-2021

Esikoulu alkaa 12.8.2020 ja päättyy 18.12.2020
Syysloma viikolla 43, 19.-25.10.2020
Esikoulu alkaa 11.1.2021 ja päättyy 28.5.2021
Talviloma viikolla 9, 1.-7.3.2021

Kasvun ja oppimsen tuki esikoulussa

Esikoululaisella on oikeus saada perusopetuslain mukaista tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Varhaisen tunnistamisen sekä kasvun ja oppimisen tuen tehtävänä on ehkäistä oppimisvaikeuksia ja estää ongelmien syvenemistä. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet. Opetus ja kasvatus järjestetään yhteistyössä huoltajien kanssa.

Yleinen tuki kuuluu kaikille. Kun yleinen tuki ei riitä, lapsi voi saada tehostettua ja erityistä tukea. Tuki annetaan ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä tukemalla lasta pedagogisin keinoin ja järjestämällä oppimisympäristöä sekä toimintatapoja. Tuki voi olla esim. osa-aikaista erityisopetusta, tulkitsemis- ja avustajapalveluja, sekä erilaisia apuvälineitä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee Hartolassa 2 päivää /kk. Kuukausittain kokoontuu moniammatillinen asiantuntijaryhmä OHR, johon kuuluvat terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, kuraattori, puheterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja varhaiskasvatuksen johtajan ja lapsen varhaiskasvatuksesta vastaavan opettajan lisäksi. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua muitakin asiantuntijoita. OHR-ryhmän kokouksissa huoltaja on aina paikalla, kun käsitellään lapsen asioita. Myös psykologin ja puhe- sekä toimintaterapeutin palveluita on mahdollista saada.

Tervetuloa eskariin kokemaan oppimisen, leikin ja yhdessäolon riemua!

 

Asiasanat:
Päivi Onali

Varhaiskasvatuksen johtaja
Puh. +358447432308
paivi.onali@hartola.fi

X