Jorma Virtasen säätiö

Jorma Virtasen Säätiö julistaa haettavaksi stipendejä.

Säätiön tarkoitus on tukea Hartolan kunnan entistä Riihiniemen koulua tai Hartolan kunnan koulua, jonka koulunkäyntialueeseen entisen Riihiniemen koulun koulunkäyntialue kuuluu, käyneiden oppilaiden Suomessa tapahtuvien opintojen rahoittamista sen jälkeen, kun he ovat päättäneet opintonsa tässä koulussa. Hartolan kunnalla tarkoitetaan vuonna 2018 voimassaolevia aluejaon mukaisia kuntarajoja.

Säätiön hallitus päättää vuosittain jaettavien stipendien lukumäärän ja arvon sekä kenelle ne annetaan. Ensisijalle asetetaan hyväkäytöksiset ja opinnoissaan menestyneet hakijat.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Jorma Virtasen Säätiön hallitukselle
Jorma Virtasen Säätiö
PL 16
19601 HARTOLA

Hakemusasiakirjoista tulee käydä ilmi:

  • Todistus Riihiniemen koulussa tai sen sijalle tulleessa koulussa tapahtuneesta opiskelusta
  • Todistus tämänhetkisestä opiskelusta
  • Stipendin tarve perusteluineen sekä opintotodistukset ja muu vapaasti valittava aineisto, jonka perusteella on todettavissa hakijan hyväkäytöksisyys ja opinnoissa menestyminen
  • Hakijan yhteystiedot (myös sähköpostiosoite) ja pankkiyhteystiedot

Jorma Virtasen Säätiön hallitus tekee päätökset seuraavien stipendien jaosta syksyn 2020 aikana. Päätökset ilmoitetaan hakijoille.

Stipendien haku syksyllä 2020 perjantaihin 9.10.2020 klo 15.00 mennessä:

Jorma Virtasen Säätiön stipendien hakeminen syksy 2020

 

Uudet säännöt 2018

Rekisteriseloste

 

X