Jorma Virtasen säätiö

Jorma Virtasen Säätiö julistaa haettavaksi stipendejä.

Säätiön tarkoitus on tukea Hartolan kunnassa koulua käyneiden oppilaiden Suomessa tapahtuvien opintojen rahoittamista sen jälkeen, kun he ovat päättäneet opintonsa Hartolassa. Hartolan kunnalla tarkoitetaan vuoden 2018 aluejaon mukaisia kuntarajoja.

Säätiön hallitus päättää vuosittain jaettavien stipendien lukumäärän ja arvon sekä kenelle ne annetaan. Ensisijalle asetetaan hyväkäytöksiset ja opinnoissaan menestyneet hakijat.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Jorma Virtasen Säätiön hallitukselle
Hartolan kunta/Jorma Virtasen Säätiö
PL 16
19601 HARTOLA

Hakemusasiakirjoista tulee käydä ilmi:

  • Todistus Hartolan kunnan koulussa tapahtuneesta opiskelusta
  • Todistus tämänhetkisestä opiskelusta
  • Stipendin tarve perusteluineen sekä opintotodistukset ja muu vapaasti valittava aineisto, jonka perusteella on todettavissa hakijan hyväkäytöksisyys ja opinnoissa menestyminen
  • Hakijan yhteystiedot (myös sähköpostiosoite) ja pankkiyhteystiedot

Jorma Virtasen Säätiön hallitus tekee päätökset seuraavien stipendien jaosta syksyn 2023 aikana.

 

Rekisteriseloste

Uudet säännöt 2018

 

X