Varhaiskasvatus

Ajankohtaista

Arjen tuen palvelut esittely 2021

LASTEN VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN HAKU 1.8.2024 ALKAVAA TOIMIKAUTTA VARTEN PÄIVÄKOTI VANTUSSA JA PERHEPÄIVÄHOIDOSSA 21.2.2024 MENNESSÄ

Päiväkoti Vanttu 3 – 6 vuotiaille

  1. Varhaiskasvatusta enintään 84h/kk
  2. Varhaiskasvatusta 85 – 147h/kk
  3. Varhaiskasvatusta 148 – 179h/kk

Perhepäivähoito 0 – 6-vuotiaille

Perhepäiväkoti Onnimannissa järjestetään varhaiskasvatusta kuten päiväkodissa, sekä lisäksi vuorohoitoa tarvittaessa Varhaiskasvatushakemus on tehtävä 4 kk ennen hoidon tarvetta. Mikäli työstä johtuvan varhaiskasvatuksen tarpeen ajankohta ei ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Yleistä

Varhaiskasvatus on lapsiperheille tarkoitettu yhteiskunnallinen palvelu, jonka tehtävänä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia yhdessä huoltajan kanssa.

Hartolassa kunta vastaa varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa ja perhepäiväkodissa.

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Varhaiskasvatuspalvelu räätälöidään kunkin perheen tarpeet huomioon ottaen.

Toiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (VASU) ja Hartolan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen linjauksissa määritellään tarkemmin paikalliset käytännöt. Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi ja loma-ajat

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi 2024

Varhaiskasvatuksen toiminta v. 2024-2025

Kevään toimitakausi 8.1.-31.5.2024
Talviloma (vko 9) 26.2.-1.3.2024
Lomapäivä 10.5.2024

Syksyn toimintakausi 7.8.-20.12.2024
Syysloma (viikko 43) 21.-25.10.2024
Joululoma 21.12.2024-6.1.2025

Kevään toimintakausi 7.1.-30.5.2025
Talviloma (vko 9) 22.-28.2.2025
Lomapäivä 2.5.2025

Loma-ajat varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen syys-, joulu-, talvi- ja kesäloma on samaan aikaan koulujen lomien kanssa. Lomien aikana varhaiskasvatusta järjestetään vain huoltajien työhön tai opintoihin liittyvän tarpeen mukaan. Perheet saavat hyvissä ajoin ennen lomaa kyselyn, jossa kartoitetaan, tarvitseeko lapsi varhaiskasvatusta loman aikana.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Liitteet:

Asiasanat:

Päiväkoti Vanttu

Kirkkotie 10
19600 Hartola

paivakoti.vanttu@hartola.fi

Kirta Väisänen

Varhaiskasvatuspäällikkö
Puh. +358447432308
kirta.vaisanen@hartola.fi

X