Varhaiskasvatus

Ajankohtaista

Arjen tuen palvelut esittely 2021

LASTEN VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN HAKU 1.8.2022 ALKAVAA TOIMIKAUTTA VARTEN PÄIVÄKOTI VANTUSSA JA PERHEPÄIVÄHOIDOSSA 31.3.2022 MENNESSÄ

Päiväkoti Vanttu 3 – 6 vuotiaille

  1. Varhaiskasvatusta enintään 84h/kk
  2. Varhaiskasvatusta 85 – 147h/kk
  3. Varhaiskasvatusta 148 – 179h/kk

Perhepäivähoito 0 – 6-vuotiaille

Perhepäiväkoti Onnimannissa järjestetään varhaiskasvatusta kuten päiväkodissa, sekä lisäksi vuorohoitoa tarvittaessa Varhaiskasvatushakemus on tehtävä 4 kk ennen hoidon tarvetta. Mikäli työstä johtuvan varhaiskasvatuksen tarpeen ajankohta ei ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Yleistä

Varhaiskasvatus on lapsiperheille tarkoitettu yhteiskunnallinen palvelu, jonka tehtävänä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia yhdessä huoltajan kanssa.

Hartolassa kunta vastaa varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa ja perhepäiväkodissa.

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Varhaiskasvatuspalvelu räätälöidään kunkin perheen tarpeet huomioon ottaen.

Toiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (VASU) ja Hartolan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen linjauksissa määritellään tarkemmin paikalliset käytännöt. Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi ja loma-ajat

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi 2022

Varhaiskasvatuksen toiminta v. 2022-2023

Syksyn toimintakausi 1.8.-31.12.2022
Syysloma (viikko 43) 24.-30.10.2022
Joululoma 23.12.2022-8.1.2023
Kevään toimintakausi 1.1.-31.7.2023
Talviloma (vko 9) 27.2.-5.3.2023

Loma-ajat varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen syys-, joulu-, talvi- ja kesäloma on samaan aikaan koulujen lomien kanssa. Lomien aikana varhaiskasvatusta järjestetään vain huoltajien työhön tai opintoihin liittyvän tarpeen mukaan. Perheet saavat hyvissä ajoin ennen lomaa kyselyn, jossa kartoitetaan, tarvitseeko lapsi varhaiskasvatusta loman aikana.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Liitteet:

Asiasanat:

Päiväkoti Vanttu

Kirkkotie 10
19600 Hartola

paivakoti.vanttu@hartola.fi

Kirta Väisänen

Varhaiskasvatuspäällikkö
Puh. +358447432308
kirta.vaisanen@hartola.fi

X