Varhaiskasvatus

Ajankohtaista

Koronavarautuminen varhaiskasvatuksessa

Arjen tuen palvelut esittely 2021

Yleistä

Varhaiskasvatus on lapsiperheille tarkoitettu yhteiskunnallinen palvelu, jonka tehtävänä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia yhdessä huoltajan kanssa.

Hartolassa kunta vastaa varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa, perhepäiväkodissa ja perhepäivähoitona hoitajan kodissa.

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Varhaiskasvatuspalvelu räätälöidään kunkin perheen tarpeet huomioon ottaen.

Toiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (VASU) ja Hartolan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen linjauksissa määritellään tarkemmin paikalliset käytännöt. Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuksen johtaja:
Päivi Onali
Päiväkoti Vanttu
Kirkkotie 10
19600 Hartola
044 7432 308
paivi.onali@hartola.fi

 

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi ja loma-ajat

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi 2020-2021

Varhaiskasvatuksen syksyn toimintakausi 1.8.-31.12.2020
Esiopetus alkaa 12.8.2020
Syysloma (vko 43) 19.-25.10.2020
Esiopetuksen joululoma 19.12.2020-10.1.2021
Varhaiskasvatuksen joululoma 23.12.-31.12.2020
Varhaiskasvatuksen kevään toimintakausi 1.1.-31.7.2021
Talviloma (vko 9) 1.-7.3.2021
Esiopetus päättyy 28.5.2021

 

Loma-ajat varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen syys-, joulu-, talvi- ja kesäloma on samaan aikaan koulujen lomien kanssa. Lomien aikana varhaiskasvatusta järjestetään vain huoltajien työhön tai opintoihin liittyvän tarpeen mukaan. Perheet saavat hyvissä ajoin ennen lomaa kyselyn, jossa kartoitetaan, tarvitseeko lapsi varhaiskasvatusta loman aikana.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Varhaiskasvatuksen arviointi

Hartolan kunnan varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Arvioinnin tavoitteena on selvittää lapsi- ja asiakaslähtöisen varhaiskasvatuksen toteutuminen, sekä varhaiskasvatuspalveluiden toimivuus. Arviointi on keskeinen osa laatua, sillä sen avulla mitataan toimintaa ja sen vaikuttavuutta. Arvioinnin avulla löydetään vahvuudet ja kehittämistarpeet.

Maakunnallinen kysely toteutetaan joka toinen vuosi varhaiskasvatuksessa ja joka toinen vuosi esiopetuksessa. Varhaiskasvatuksen laatua arvioivat lapset, huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Päivittäinen toiminta varhaiskasvatusyksiköissä on lasten, huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteisen arvioinnin ja kehittämisen tulos. Varhaiskasvatusyksiköiden laadun takaamisessa tärkeää on yhteistyö perheiden kanssa. Yhteisissä keskusteluissa henkilöstö kuulee perheiden näkemyksiä varhaiskasvatuksen laadusta.

Lisäksi huoltajien palautetta kerätään säännöllisesti vanhempainilloissa ja kyselyissä. Lapset arvioivat toimintaa suullisesti, hymynaamoin, osallistumalla kyselyihin ja tekemällä itsearviointia. Henkilöstö arvioi omaa toimintaansa ja tiimien toimintaa.

Laadun arviointia kehitetään Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) v. 2018 julkaiseman   Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset – asiakirjan mukaisesti.

Liitteet:

Asiasanat:

Päiväkoti Vanttu

Kirkkotie 10
19600 Hartola

paivakoti.vanttu@hartola.fi

Päivi Onali

Varhaiskasvatuksen johtaja
Puh. +358447432308
paivi.onali@hartola.fi

X