Muistutuksen tekeminen kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Varhaiskasvatuslaki 54 § (13.7.2018/540)

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Mikäli lapsen vanhempi tai muu huoltaja on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun, kannattaa asian selvittämiseksi ensisijaisesti olla yhteydessä varhaiskasvatuksen henkilökuntaan tai varhaiskasvatuksen johtajaan. Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa selviä keskustellen, huoltajilla on oikeus tehdä asiasta varhaiskasvatuslain mukainen muistutus toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatuksen johtajalle. Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti.

Näin teet muistutuksen

  1. Lapsen huoltaja laatii muistutuksen lomakkeelle, joka löytyy sivun alaosasta. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä. Muistutus voidaan tehdä suullisesti erityisestä syystä.
  2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti asia tai asiat, joihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian.
  3. Muistutus osoitetaan Hartolan kunnan varhaiskasvatuspalveluille.
  4. Lapsen huoltaja toimittaa muistutuksen Hartolan kunnan varhaiskasvatukseen Kirkkotie 10 tai postitse osoitteeseen Hartolan kunta, varhaiskasvatus PL 16 19601 Hartola.
  5. Muistutus käsitellään viimeistään kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, ole yhteydessä vastauksen lähettäjään. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta kuitenkaan oikeuteen kannella asiasta aluehallintovirastolle.

Hartolassa 1.8.2022

Lomake: Muistutus varhaiskasvatus

Asiasanat:
Kirta Väisänen

Varhaiskasvatuspäällikkö
Puh. +358447432308
kirta.vaisanen@hartola.fi

X